Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - Statsunderstöd – Återkrav

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - Statsunderstöd – Återkrav

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.06.2015 kl. 09:30
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Social- och hälsovårdsministeriet hade år 2007 beviljat Nummi-Pusula kommun statsunderstöd för ett utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården.

Ministeriet hade år 2013 beslutat att kommunen av det statsunderstöd som beviljats för utvecklingsprojektet skulle återbetala 8 157,16 euro. Av beslutsskälen framgick att i kostnaderna för projektet hade ingått en direktupphandling till ett värde av 36 906,82 euro. Enligt återkravsbeslutet hade tröskelvärdet för konkurrensutsättning av utvecklingsprojekten varit 15 000 euro. Ministeriet hade med sitt överklagade beslut avslagit kommunens rättelseyrkande. Till stöd för sitt avslag hade ministeriet anfört att vid upphandlingen av sakkunnigtjänster för utvecklingsprojektet borde kommunen ha rättat sig efter det nationella tröskelvärdet, som enligt upphandlingslagen (348/2007) och upphandlingsförordningen (614/2007) var 15 000 euro.

 

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1433234175428.html

 

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs