Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller klientavgift inom socialvården

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller klientavgift inom socialvården

Pressmeddelande.
Publicerad: 11.03.2016 kl. 10:09
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Det ålderdomshem där A bodde hade i samband med renovering ändrats till tre olika hem, vilka tillhandahöll resurserat serviceboende. Före ändringen hade av A fakturerats på en klientavgift för långvarig anstaltsvård inom socialvården. Efter ändringen hade man börjat fakturera A på avgifter för tjänster inom öppen socialvård. Förvaltningsdomstolen hade ansett att den vård som A fick inte var öppenvård, utan att den vård som A fick i det resurserade serviceboendet skulle betraktas som i socialvårdslagen avsedd anstaltsvård och att avgiften skulle bestämmas i enlighet därmed.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att på ansökan av social- och hälsovårdsnämnden återbryta förvaltningsdomstolens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att vården och omsorgen om A hade ordnats som resurserat serviceboende, som när det gällde klientavgifterna inom social- och hälsovården skulle betraktas som service inom öppenvården. Av utredningen i ärendet hade inte framgått att de tjänster som A behövde och som i praktiken ordnades för honom inte skulle kunna betraktas som sådan boendeservice som avses i socialvårdslagen. På basis av den utredning som mottagits om boendeserviceenhetens verksamhet kunde verksamheten betraktas som resurserat serviceboende och således som service inom öppenvården. De avgifter som A skulle betala skulle inte bestämmas som avgifter för långvarig anstaltsvård.

HFD 11.3.2016:29

Kontaktinformation

Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs