Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller kärnkraftverk i Pyhäjoki (Hanhikiviudden)//KORJATTU

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller kärnkraftverk i Pyhäjoki (Hanhikiviudden)//KORJATTU

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.02.2016 kl. 09:30
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

I Pyhäjoki ville man på Hanhikiviudden bygga ett i kärnenergilagen (990/1987) avsett kärnkraftverk och de byggnader och konstruktioner som hänförde sig till ett sådant. Frågan gällde om inlösningstillstånd eller tillstånd till förhandsbesittningstagande skulle beviljas enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977, nedan inlösningslagen).

Statsrådets beslut om inlösningstillståndet hade överklagats av en förening, som enligt sina stadgar hade som syfte att bevara Hanhikiviområdet som ett område utan kärnkraftverk samt att säkerställa att området även i fortsättningen kunde användas som fritids- och rekreationsområde för kommuninvånarna, byborna och sommargästerna. Föreningen hade också som syfte att regionalt, nationellt och internationellt bidra till skyddet av naturen och miljön. Statsrådets beslut avsåg inte föreningen och beslutet kunde inte på det sätt som avses i 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen anses direkt påverka en rätt, skyldighet eller fördel för föreningen, som inte ägde någon fastighet på det området som inlösningsbeslutet gällde eller hade någon särskild rätt, som skulle ha upphört genom det överklagade beslutet.

BESLUT:

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1454325921535.html

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1454325921535.html (på finska)


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs