Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut, som gäller intagning för vård oberoende av patientens vilja

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut, som gäller intagning för vård oberoende av patientens vilja

Pressmeddelande.
Publicerad: 21.03.2016 kl. 09:53
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Avdelningsläkaren A, som stod i tjänsteförhållande till Helsingfors stads enhet för psykiatri och missbrukarvård och som arbetade huvudsakligen på Aurora psykiatriska sjukhus, hade arbetat också i samjouren vid Haartmanska sjukhuset. I sitt arbete i samjouren hade han för en person skrivit ut en sådan observationsremiss som avses i 9 § i mentalvårdslagen. Med stöd av remissen hade personen tagits in för observation på Aurora sjukhus, där tf. avdelningsläkaren B hade gett ett observationsutlåtande och biträdande överläkaren C hade fattat ett beslut om intagning för vård oberoende av patientens vilja.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i motsats till förvaltningsdomstolen att den omständigheten att den avdelningsläkare som skrivit ut observationsremissen hade stått i tjänsteförhållande till en annan av stadens enheter och under tjänstetid tjänstgjorde på samma sjukhus som den läkare som gett observationsutlåtandet och den läkare som fattat beslutet om intagning för vård inte innebar att intagningsbeslutet skulle ha fattats i felaktig ordning.

Förfarandet ansågs också uppfylla de villkor som Europeiska människorättsdomstolen i sin rättspraxis har ställt för att en person som lider av svag psykisk hälsa ska få berövas sin frihet.

HFD 2016:32

 

Kontaktinformation:

Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 341 1347

 


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs