Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller gåvoskatt

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller gåvoskatt

Pressmeddelande.
Publicerad: 20.05.2016 kl. 10:53
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

A och hans son B ägde vardera till hälften aktierna i X Ab. De planerade att vid en generationsväxling till B överföra samtliga aktier, vilket skulle ske så att bolaget löste in de aktier som ägdes av A mot en köpeskilling som motsvarade 75,1 procent av aktiernas gängse värde. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg med beaktande av släktskapen mellan A och B att B genom arrangemanget fick en förmån som motsvarade underprissättningen och att denna förmån skulle värderas enligt bestämmelserna i lagen om skatt på arv och gåva. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dock att B inte genom inlösen av aktierna fick någon skattepliktig gåva, eftersom det belopp som bolaget betalade i inlösen översteg tre fjärdedelar av aktiernas gängse värde. Förhandsavgörande.

HFD 2016:76

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs