Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller främlingspass

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller främlingspass

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.04.2016 kl. 09:18
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

A, som var medborgare i Irak, hade som alternativt skyddsbehövande person fått uppehållstillstånd i Finland. A hade beviljats ett främlingspass, som med stöd av 136 § 5 mom. i utlänningslagen försetts med en anteckning om att hans identitet inte hade kunnat styrkas.

Migrationsverket hade inte beviljat A ett nytt främlingspass som skulle ha saknat nämnda anteckning. När Migrationsverket fattat sitt beslut, hade det till sitt förfogande haft ett irakiskt identitetskort som A uppvisat, men som hade konstateras vara en förfalskning, samt ett intyg över medborgarskap i Irak, där A:s födelsetid dock angetts endast med anteckning om födelseår. Migrationsverket hade inte med hjälp av sistnämnda, till identitetsuppgifterna bristfälliga handling kunnat förvissa sig om A:s identitet. När inte heller annan tillförlitlig utredning om A:s identitet fanns att tillgå, skulle i främlingspasset antecknas att innehavarens identitet inte hade kunnat styrkas. Således fanns det inte grunder för att bevilja A ett nytt främlingspass.

Förvaltningsdomstolens beslut att upphäva Migrationsverkets beslut och återvisa ärendet till Migrationsverket för ny handläggning skulle därför upphävas och Migrationsverkets beslut att avslå A:s ansökan skulle sättas i kraft.

HFD 2016:54

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs