Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller förvärvs- och innehavstillstånd till skjutvapen

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller förvärvs- och innehavstillstånd till skjutvapen

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.05.2016 kl. 10:09
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Polisinrättningen hade avslagit A:s ansökan om att för sport- och hobbyskytte beviljas förvärvs- och innehavstillstånd till en .357 mag kalibers revolver med enkelskott samt en 9 mm kalibers pistol med självladdande enkelskott. Förvaltningsdomstolen hade avslagit A:s besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde polisinrättningens och förvaltningsdomstolens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A i och för sig var en lämplig innehavare av förvärvs- och innehavstillstånd till skjutvapen, detta med hänsyn till att A länge och i stor skala hade ägnat sig åt hobbyer, sport och samlarverksamhet med anknytning till skjutvapen samt med hänsyn till A:s yrkesbakgrund och medlemskap i föreningar på området samt utredningen om hans levnadssätt i övrigt. A hade utövat sportskytte mångsidigt och med olika slags vapen. Med de vapen som ansökan gällde hade A för avsikt att utöva silhuettskytte och Big Bore-skytte. I 45 § 2 mom. 2 punkten i skjutvapenlagen föreskrivs att för sport- och hobbyskytte ska sökanden lämna en tillförlitlig utredning om sin hobby.

Enligt regeringens proposition med förslag till ändring av skjutvapenlagen (RP 106/2009 rd) ska en person som ansöker om förvärvstillstånd till en pistol eller revolver entydigt redan aktivt utöva skyttegrenen innan han eller hon kan få ett eget tillstånd. Följaktligen var särskilt sådan utredning relevant som visade att A hade utövat silhuettskytte och Big Bore-skytte.

A hade själv uppgett att han hade utövat Big Bore-skytte, huvudsakligen på arbetstid och med vapen som ägdes av staten. Av de utlåtanden och intyg som A lämnat framgick dock inte att han skulle ha utövat silhuettskytte eller Big Bore-skytte. Till följd av sin pensionering hade A inte heller i framtiden möjlighet att utöva Big Bore-skytte med statsägda vapen. A hade inte till stöd för sin ansökan uppgett var han i fortsättningen hade för avsikt att utöva silhuettskytte och Big Bore-skytte.

När det dessutom var fråga om förvärvs- och innehavstillstånd till eldkraftiga vapen, nämligen en revolver med enhetsskott och en pistol med självladdande enkelskott och ett av syftena med ändringen av skjutvapenslagen hade varit att skärpa villkoren för att bevilja förvärvs- och innehavstillstånd till särskilt eldkraftiga vapentyper när tillståndet söktes för hobbyskytte, kunde den utredning som A lämnat inte betraktas som sådan tillförlitlig utredning som avses i 45 § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten i skjutvapenlagen.

HFD 2016:66

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

 

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs