Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller förvaltningsavtal

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller förvaltningsavtal

Pressmeddelande.
Publicerad: 20.04.2016 kl. 10:05
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Ett bolag var part i ett markanvändningsavtal med kommunen. Bolaget hade anhängiggjort ett förvaltningstvistemål och i sin ansökan yrkat att förvaltningsdomstolen skulle fastställa ansvarsbegränsningar av de förpliktelser som bolaget enligt vissa punkter i markanvändningsavtalet hade mot kommunen. Vidare hade bolaget yrkat att förvaltningsdomstolen samtidigt skulle fastställa att bolaget inte skulle svara för förpliktelserna mot kommunen solidariskt med det andra bolag som var part i avtalet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ett i markanvändnings- och bygglagen avsett mark­användningsavtal hänförde sig till kommunens utövning av offentlig makt som en del av dess markpolitik. Markanvändningsavtalet skulle således i och för sig betraktas som ett förvaltningsavtal. Yrkandet i ansökan hade emellertid inte grundat sig på att de punkter i markanvändningsavtalet som det var fråga om till sina grunder skulle ha stått i strid med bestämmelserna i förvaltningslagen eller de principer som framgår av denna lag. I ansökan hade inte heller annars anförts att det inte i och för sig skulle ha varit möjligt för bolaget att med kommunen avtala om de skyldigheter som avsågs i nämnda punkter i avtalet. Enbart den omständigheten att i markanvändningsavtalet inte uttryckligen hade avtalats om fördelningen av kostnadsansvaret innebar inte att yrkandet i ansökan skulle avgöras i förvaltningstvistemålsförfarande.

Eftersom bolaget inte i sin ansökan hade framfört något sådant yrkande som kunde avgöras i förvaltningstvistemålsförfarande, skulle förvaltningsdomstolen, såsom den gjort, avvisa bolagets ansökan utan att pröva den.

HFD 2016:52

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs