Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut, som gäller fastställande av delägarförteckning i bouppteckningsinstrument

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut, som gäller fastställande av delägarförteckning i bouppteckningsinstrument

Pressmeddelande.
Publicerad: 01.03.2016 kl. 08:49
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Till en magistrat hade lämnats en ansökan om fastställande av uppgifterna om delägarna i ett dödsbo. I bouppteckningsinstrumentet hade som delägare förutom arvingarna antecknats två andra personer som universaltestamentstagare.

Magistraten hade med stöd av uppgifter i befolkningsdatasystemet och annan tillgänglig utredning fastställt att i bouppteckningen hade upptagits samtliga delägare i dödsboet och ytterligare konstaterat att delägare i dödsboet var den avlidnas lagbestämda arvingar. Enligt magistratens tolkning var de övriga två personerna inte delägare i dödsboet, eftersom de skulle betraktas som legatarier.

Förvaltningsdomstolen ändrade magistratens beslut så att det fastställdes att även de två testamentstagare som magistraten inte ansett vara delägare i dödsboet var delägare.

Magistraten överklagade förvaltningsdomstolens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att magistratens fastställelse av bouppteckningen inte innebar ett juridiskt bindande avgörande om vem som var delägare i dödsboet. Magistratens fastställelse innehöll inte något sådant i 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen avsett sakligt avgörande som kunde överklagas genom besvär i förvaltningsprocess. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut och avvisade besvären över magistratens beslut, med vilket magistraten fastställt delägarförteckningen i bouppteckningsinstrumentet.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1456403634445.html (på svenska)

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1456403634445.html (på finska)

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs