Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller detaljplan i Hangö (Engelska magasinet)

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller detaljplan i Hangö (Engelska magasinet)

Pressmeddelande.
Publicerad: 27.04.2016 kl. 09:32
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

En ändring av detaljplanen möjliggjorde en rivning av en på ett slutet hamnområde belägen magasinbyggnad (Engelska magasinet), som i den tidigare detaljplanen hade varit försedd med skyddsbeteckning.

Magasinet, som var nämnt i inventeringen av byggda kulturmiljöer av riksintresse och dess beskrivning av objekt, hade tveklöst byggnadshistoriskt värde. Enligt utredningen i ärendet kunde bevarandet av magasinet på sin nuvarande plats dock hindra utvecklingen av verksamheten i hamnen och samtidigt även bevarandet av andra i inventeringsbeskrivningen nämnda värden än de som gällde magasinet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att de värden hos magasinet som förtjänade skydd inte skulle anses vara så betydande att man vid planläggningen med åsidosättande av andra synpunkter absolut borde ha gett dessa värden större tyngd än de synpunkter som berörde utvecklingen av hamnen. Under dessa förhållanden och med beaktande av vad i kapitel 4.5 i de riksomfattande målsättningarna för områdesanvändningen under särskilda mål sägs om att säkra utvecklingsmöjligheterna för hamnar av riksintresse, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att stadsfullmäktige inom ramen för sin prövningsrätt hade kunnat anta ändringen av detaljplanen, där magasinet saknade skyddsbeteckning.

HFD 2016:59

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs