Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller byggnadstillsyn

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller byggnadstillsyn

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.03.2016 kl. 10:28
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Delägarna i ett oskiftat dödsbo hade var och en för sig ålagts att vid vite begränsa antalet fordon som förvarades på dödsboets fastighet och användes för transportrörelse.

Enligt utredningen i ärendet hade dödsboet inte bedrivit transportrörelse. I ärendet hade inte heller lagts fram någon utredning om att delägarna i dödsboet när förpliktelsen ålades dem skulle ha ingått något särskilt avtal om att dödsboet skulle förvaltas på annat sätt än vad som bestäms i ärvdabalken. I denna situation och när ingen annan utredning fanns, kunde de enskilda delägarna i dödsboet inte anses ha en juridisk och faktisk möjlighet att var för sig fullgöra huvudförpliktelsen. Beslutet att ålägga förpliktelsen upphävdes.

HFD 2016:30

Kontaktinformation:

Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs