Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller besluts överklagbarhet

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller besluts överklagbarhet

Pressmeddelande.
Publicerad: 26.04.2016 kl. 09:29
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Om grunden för återkallande av ett taxitillstånd eller en varning till en innehavare av ett taxitillstånd är sådan att den kan rättas till, ska enligt 22 § 6 mom. i lagen om taxitrafik den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen innan tillståndet återkallas eller varningen ges bereda tillståndshavaren möjlighet att inom en utsatt tid rätta till bristen eller försummelsen. En handling innehållande en sådan rättelseuppmaning betraktades inte som ett överklagbart förvaltningsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde den besvärsanvisning som fogats till handlingen och avvisade tillståndshavarens besvär utan att pröva dem. Omröstning 3–2.

HFD 2016:57

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs