Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller beskattningsförfarande och utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller beskattningsförfarande och utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter

Pressmeddelande.
Publicerad: 30.08.2016 kl. 09:08
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Ett bolag som bedrev skattekonsultering var inte skyldigt att till Skatteförvaltningen lämna ut den beskattningspromemoria som bolaget satt upp på uppdrag av en klient.

I sin bedömning lade högsta förvaltningsdomstolen vikt vid promemorians karaktär av att närmast vara en bedömning av hur den skattskyldige skulle komma att beskattas, att promemorian inte i sig utgjorde grund för beskattning samt vid de principer som framgår av bestämmelserna om vittnesförbud. Omröstning 3–2 om skälen för avgörandet.

HFD 2016:127

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs