Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut som gäller beskattning av personlig inkomst och hushållsavdrag

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut som gäller beskattning av personlig inkomst och hushållsavdrag

Pressmeddelande.
Publicerad: 29.04.2016 kl. 09:49
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

A hade i sina skattedeklarationer för åren 2008 och 2009 yrkat hushållsavdrag för arbeten som ett spanskt företag utfört i hans fritidsbostad i Spanien. Dessa yrkanden hade avslagits med beslut som vunnit laga kraft. Yrkandet för skatteåret 2008 hade avslagits av förvaltningsdomstolen år 2011, och besvärstillstånd hade inte beviljats av högsta förvaltningsdomstolen. Yrkandet för skatteåret 2009 hade avslagits av förvaltningsdomstolen år 2012. Därefter hade A år 2013 i samma sak framställt ett nytt rättelseyrkande gällande hushållsavdrag för skatteåren 2008 och 2009. Skatterättelsenämnden hade avslagit yrkandet.

På det yrkande om hushållsavdrag som A framfört i sina skattedeklarationer hade tillämpats då gällande 127 b § 2 punkten (1218/2006) i inkomstskattelagen. Enligt detta lagrum förutsatte beviljandet av hushållsavdrag att betalningsmottagaren var införd i det förskottsuppbördsregister som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd. På det ärende som högsta förvaltningsdomstolen nu hade att avgöra skulle tillämpas 127 b § 2 punkten (785/2012), som enligt sin ikraftträdelsebestämmelse tillämpas retroaktivt på arbete som har utförts år 2007 eller därefter. Enligt högsta förvaltningsdomstolen var förutsättningarna för tillämpning av denna bestämmelse väsentligt andra än för den tidigare gällande bestämmelsen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det inte på ett sådant sätt var fråga om ett i samma sak givet laga kraft vunnet avgörande att det skulle ha hindrat förvaltningsdomstolen att pröva A:s besvär över det beslut med vilket hans rättelseyrkande avgjorts. Omröstning 4–1.

Skatteåren 2008–2009

HFD 2016:61

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs