Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - offentlig upphandling

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - offentlig upphandling

Pressmeddelande.
Publicerad: 13.10.2015 kl. 09:12
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Marknadsdomstolen hade på besvär av bolaget A upphävt ett upphandlingsbeslut på grunder som gällde oklarhet i anbudsförfrågan och som A inte hade åberopat. A hade yrkat att upphandlingsbeslutet skulle upphävas på den grunden att anbuden från de två anbudsgivare vilka valts som leverantörer (B och C) inte hade motsvarat anbudsförfrågan. I sina besvär i högsta förvaltningsdomstolen anförde bolaget C att marknadsdomstolen hade gjort sig skyldig till ett fel i förfarandet när den utan att höra parterna hade avgjort målet på grunder som inte åberopats.

 

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1444632149094.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs