Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - naturvårdslagen, vitkindad gås, skytte

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - naturvårdslagen, vitkindad gås, skytte

Pressmeddelande.
Publicerad: 26.06.2015 kl. 09:37
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Föreståndaren för ett universitets forsknings- och försöksgård hade hos närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) ansökt om ett i 49 § 3 mom. i naturvårdslagen avsett undantag för att hålla vitkindade gäss borta från försöksodlingarna. Undantaget skulle innebära att sökanden under tiden 20.8. – 31.12.2013 skulle få skjuta högst tre vitkindade gäss i veckan, det vill säga högst 57 individer. Högsta förvaltningsdomstolen hade att med anledning av NTM-centralens besvär ta ställning till om det fanns någon i artikel 9.1 i fågeldirektivet avsedd annan lämplig lösning att hindra allvarlig skada på grödan än den som avsågs i ansökan.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1435213296602.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs