Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - Miljötillstånd – Art som kräver särskilt skydd – Fredad art

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - Miljötillstånd – Art som kräver särskilt skydd – Fredad art

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.08.2015 kl. 12:29
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Enligt ansökan skulle ett torvproduktionsområde komma att ligga 0,9–2,0 kilometer från tre boträd för kungsörn, som är en art som enligt 47 § i naturvårdslagen kräver särskilt skydd. Ifrågavarande revir för kungsörnen var ett av de sydligaste i Finland. Det område där bona fanns hade inte med stöd av 47 § 3 mom. i naturvårdslagen klassificerats som en viktig förekomstplats för en art som kräver särskilt skydd.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1440504187913.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs