Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:S årsboksbeslut - Medborgarskapsärende – Beslut om medborgarskap – Oriktiga personuppgifter

Korkein hallinto-oikeus

HFD:S årsboksbeslut - Medborgarskapsärende – Beslut om medborgarskap – Oriktiga personuppgifter

Pressmeddelande.
Publicerad: 05.03.2015 kl. 09:11
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Migrationsverket hade år 2012 ansökt om återbrytande av beslut om beviljande av medborgarskap, vilka hade fattats år 2004 och 2005. Medborgarskapet hade sökts och beviljats med stöd av personuppgifter som tillhörde sökandenas släktingar.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bestämmelsen i 5 § 2 mom. i Finlands grundlag, enligt vilken ingen kan fråntas eller befrias från sitt finska medborgarskap annat än på i lag bestämda grunder, inte inskränkte möjligheten att ansöka om återbrytande av ett laga kraft vunnet beslut om medborgarskap. 

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1425384955203.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, chef för kommunikationstjänsten, 050 341 1347

Statistik:

http://www.kho.fi/material/attachments/kho/aineistoa/tilastoja/AjSqpYpXz/HFD.sv.pdf

http://www.kho.fi/sv/index/julkaisut/Statistik.html

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs