Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - Markanvändning och byggande – Detaljplan

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - Markanvändning och byggande – Detaljplan

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.05.2015 kl. 10:07
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Enligt en allmän bestämmelse i en generalplan kunde detaljplanerna för lokala kulturmiljöobjekt inte utan ett gemensamt avtal eller mot ägarens vilja ändras så att det blev obligatoriskt att bevara dessa objekt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att de krav som markanvändnings- och bygglagen ställde på innehållet i en detaljplan inte kunde åsidosättas genom generalplanebestämmelser. Detta gällde bland annat kravet att den byggda miljön ska värnas och att särskilda värden i anslutning till den inte får förstöras. Vid bedömningen av om detaljplanen till nämnda delar uppfyllde lagens krav på innehållet i en detaljplan, skulle de bestämmelser i generalplanen som förutsatte samtycke av ägaren således inte beaktas.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1432626424517.html

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs