Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - lättnad vid generationsväxling // fortsättning av företagsverksamhet

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - lättnad vid generationsväxling // fortsättning av företagsverksamhet

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.11.2015 kl. 09:56
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Vid sitt frånfälle hade arvlåtaren ägt 50 procent av aktierna i ett aktiebolag. Delägare i det oskiftade dödsboet var änkan och makarnas minderåriga dotter. Änkan utsågs till medlem av bolagets styrelse och var kvalitetschef i bolaget. Den minderåriga arvtagaren kunde inte själv delta i bolagets verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att arvlåtaren inte hade fortsatt företagsverksamheten på det sätt som avses i 55 § 1 mom. i lagen om skatt på arv och gåva och hon hade inte med stöd av nämnda lagrum kunnat beviljas lättnad vid generationsväxling. Det var inte motiverat att på den grunden att det var fråga om arv och inte om gåva tolka lagrummet på ett annat sätt än i tidigare rättspraxis. Omröstning 3–2.

HFD:s beslut (på finska):

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1447769869313.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs