Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - handlingsoffentlighet//försvarshemlighet

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - handlingsoffentlighet//försvarshemlighet

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.11.2015 kl. 09:32
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Handlingar som begärdes utlämnade innehöll både offentliga uppgifter och uppgifter som skulle hållas hemliga enligt 24 § 1 mom. 10 punkten i offentlighetslagen. Huvudstabens beslut att inte lämna ut handlingarna hade delvis upphävts av förvaltningsdomstolen. De uppgifter som förvaltningsdomstolen hade gett den som framställt begäran rätt att ta del av utgjorde bara en anspråkslös del av innehållet i de handlingar som med anledning av Huvudstabens besvär var föremål för bedömning i högsta förvaltningsdomstolen. Enligt en helhetsbedömning var det med ledning av de uppgifter som den som framställt begäran hade fått rätt att ta del av inte möjligt att förstå innehållet i handlingarna rätt när de övriga uppgifterna i dem hade täckts över. Med hänsyn till 10 § i offentlighetslagen var huvudstaben följaktligen inte skyldig att lämna ut ovan nämnda uppgifter.

HFD:s beslut(på finska):

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1447767342455.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs