Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - Handlingsoffentlighet gällande utredning om likabehandling och jämställdhet i en hovrätt

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - Handlingsoffentlighet gällande utredning om likabehandling och jämställdhet i en hovrätt

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.12.2015 kl. 11:15
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

I en hovrätt hade man på uppdrag av hovrättens president låtit göra en utredning om likabehandling och jämställdhet i hovrätten. I utredningen behandlades systematiskt enligt personalgrupp och avdelning de problem som motiverat utredningen och rekommenderades åtgärder.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att med hänsyn till lagmotiven och frågans anknytning till grundläggande rättigheter kan det i 5 § 4 mom. i offentlighetslagen föreskrivna undantaget från offentlighetsprincipen endast gälla sådana handlingar för intern kommunikation och internt åsiktsutbyte vilka är av sekundär betydelse ur offentlighetsprincipens synvinkel samt vissa andra handlingar av liten betydelse. Offentligheten eller sekretessen av sådana handlingar behöver inte bedömas med stöd av de egentliga bestämmelser om sekretess vilka avses i 12 § 2 mom. i grundlagen.

http://kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1449064399426.html (på svenska)

http://kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1449064399426.html (på finska)

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs