Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - gravt handikappad persons rätt till nödvändig hjälp hemma eller utanför hemmet

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - gravt handikappad persons rätt till nödvändig hjälp hemma eller utanför hemmet

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.01.2016 kl. 10:53
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

En måttligt eller gravt utvecklingsstörd kvinna hade ansökt om personlig assistans för 24 timmar per dygn, eftersom hon hade för avsikt att flytta till egen bostad. Sökanden behövde hjälp med alla dagliga sysslor. Sökanden hade sådan fattningsförmåga att hon klarade av att bilda sig en åsikt och på olika sätt ta ställning till sina fritidsaktiviteter och deltagande i samhällelig aktivitet. Till den del som ansökan gällde personlig assistans utanför hemmet kunde ansökan inte avslås på den grunden att sökanden inte skulle ha haft resurser att definiera vad assistansen skulle innehålla och hur den skulle ges. Till denna del upphävdes förvaltningsdomstolens och social- och hälsovårdsnämndens beslut och ärendet återförvisades till den kommunala nämnden för ny handläggning.

Personlig assistans är avsedd att stöda en gravt handikappad persons egna val och ett självständigt liv. Av handlingarna framgick att sökanden kommunicerade och att hon kunde utföra en del hushållsgöromål. Behovet av assistans verkade dock till stora delar bestämmas av någon utomstående. Kommunikationen bestod till stor del av att sökanden räknade upp sådant som hon tyckte om. Till den del som ansökan gällde personlig assistans för boende i eget hem hade förvaltningsdomstolen kunnat avslå sökandens besvär, eftersom sökanden inte till denna del kunde anses ha resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den. Det var således möjligt att anse att en sökande endast till en del uppfyllde det så kallade resursvillkoret.

Grundlagen 19 § 1 mom. och 3 mom.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 8 § 2 mom., 8 c § 1–3 mom. samt 8 d §

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1453121611476.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347

 


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs