Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - gällande medborgarskap

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - gällande medborgarskap

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.12.2015 kl. 11:57
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Migrationsverket hade avslagit en brittisk medborgares ansökan om finskt medborgarskap. Enligt Migrationsverkets beslutsskäl uppfyllde A inte bondetidsvillkoret, eftersom han inte hade sitt egentliga bo och hemvist i Finland på det sätt som förutsätts i 13 § 1 mom. 2 punkten i medborgarskapslagen. Förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär över Migrationsverkets beslut.

A var född i Finland på 1970-talet. Han hade gått i skola, studerat och arbetat i Finland och hans modersmål var finska. A hade hela sitt liv varit stadigvarande bosatt i Finland. Den ena av hans föräldrar var finsk medborgare, likaså hans familjemedlemmar. A arbetade som för viss tid utsänd arbetstagare i Polen, enligt ett avtal med sin finska arbetsgivare. Hemmet i Finland hade stått till A:s och hans familjs förfogande också under den tid som han arbetade utomlands.

När A:s boende i Finland bedömdes under förhållandena i A:s fall, ansågs han ha haft sitt egentliga bo och hemvist i Finland vid den tidpunkt när Migrationsverket hade tagit ställning till hans ansökan. Migrationsverket borde inte på angivna beslutsgrunder ha avslagit A:s ansökan.

Beslut på finska:

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1449728641482.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs