Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - gällande kommunal förtroendevald, rätt till upplysningar och affärshemlighet

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - gällande kommunal förtroendevald, rätt till upplysningar och affärshemlighet

Pressmeddelande.
Publicerad: 11.12.2015 kl. 09:42
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Frågan gällde om A, som vid den tidpunkt när han framställde begäran om att få ta del av handlingarna var ledamot av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen samt ersättare i stadsstyrelsens näringssektion, med stöd av 43 § i kommunallagen (365/1995) i egenskap av kommunal förtroendevald hade rätt att av en kommunal myndighet få upplysningar om innehållet i sammanträdesprotokoll till den del som de innehöll upplysningar om privata affärshemligheter, när det var fråga om protokoll från sammanträden i projektgruppen för ett projekt i vilket kommunen deltagit.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1449753099969.html

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1449753099969.html (på finska)

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs