Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - försvarsupphandling

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - försvarsupphandling

Pressmeddelande.
Publicerad: 18.12.2015 kl. 09:58
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Försvarsmakten hade konkurrensutsatt en upphandling av väderskydd av stålfackverk med PVC-duk. Konkurrensutsättningen skedde som en i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (försvars- och säkerhetsupphandlingslagen) avsedd upphandling. A Ab och B Ab gav anbud på upphandlingen.

A Ab hade den sista dagen av anbudstiden, eller 15.11.2013, lämnat sitt anbud i Försvarsmaktens postbox. Försändelsen hade dock stämplats som inkommen först 18.11.2013, det vill säga efter anbudstiden. Försvarsmakten hade ansett att B Ab:s anbud var det enda anbudet som lämnats i tid och hade 27.11.2013 uppmanat B Ab att precisera sitt anbud samt 29.11.2013 preciserat sin anbudsförfrågan. B Ab hade underrättats om att bolaget senast 3.12.2013 kunde lämna sitt preciserade anbud till Försvarsmakten. När Försvarsmakten upptäckte att A Ab:s anbud trots allt kommit i tid, beredde Försvarsmakten A Ab tillfälle att lämnat ett preciserat anbud senast 17.12.2013. Den upphandlande enheten valde 27.12.2013 A Ab:s anbud, men beslöt 30.1.2014 avbryta upphandlingsförfarandet. A Ab och B Ab överklagade genom besvär till marknadsdomstolen den upphandlande enhetens beslut att avbryta upphandlingen. 

HFD:s beslut:

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1450266334018.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs