Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - Befolkningsdatasystemet – Utlämning av uppgifter

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - Befolkningsdatasystemet – Utlämning av uppgifter

Pressmeddelande.
Publicerad: 27.03.2015 kl. 09:49
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Ett bolag som gav ut en tidning på Åland hade begärt att ur befolkningsdatasystemet till bolaget skulle lämnas ut uppgifter om ålänningar som nyligen avlidit. Begäran hade gällt uppgifter om de avlidnas namn, bostadsort, födelseår och dödsdatum. Avsikten var att regelbundet, en gång i veckan publicera uppgifterna på tidningens familjesida.

Enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster får uppgifter ur befolkningsdatasystemet lämnas ut bland annat på den grunden att sökanden har rätt att behandla uppgifterna med stöd av personuppgiftslagen. I målet skulle därför avgöras om behandling av uppgifterna för det uppgivna ändamålet var tillåten enligt personuppgiftslagen. Det var fråga om huruvida det uppgivna användningsändamålet kunde betraktas som sådan behandling av personuppgifter för redaktionella ändamål som avses i personuppgiftslagen. Tidningsbolagets avsikt var att publicera uppgifterna omedelbart och i oförändrad form. 

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1427281003635.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs