Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - arava-ärende, allmännyttigt samfund x 2

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - arava-ärende, allmännyttigt samfund x 2

Pressmeddelande.
Publicerad: 17.03.2015 kl. 09:20
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Det allmännyttiga samfundet A, som hörde till en koncern som ägde hyresbostäder, ägde aravabelånade objekt, som inte längre omfattades av arava-begränsningar. A byggde inte bostäder som omfattades av aravabegränsningar. A:s ansökan om att angivandet av A som allmännyttigt samfund skulle återkallas kunde trots myndighetens prövningsrätt inte avslås på den grunden att bostädernas avkastning eller intäkt från realisering av bostäderna efter återkallandet inte längre skulle komma att användas för byggande eller underhåll av objekt som hörde till koncernens allmännyttiga sektor. Det kunde inte heller förutsättas att till stöd för ansökan om återkallelse skulle anföras särskilda grunder, när något sådant krav inte kunde härledas ur lagen, dess förarbeten eller myndighetens prövningsrätt.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1426248607184.html

Det allmännyttiga samfundet A hade genom arrangemang mellan företag blivit ett holdingbolag. Holdingbolaget ägde bolag som med stöd av arava- och räntestödslagen angetts som allmännyttiga samfund. Dessa allmännyttiga samfund ägde objekt som omfattades av begränsningar enligt arava- och räntestödsbestämmelserna. A byggde inte längre bostäder som omfattades av arava- och räntestödsbestämmelserna och var inte direkt ägare till byggnader som omfattades av sådana begränsningar. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) kan återkalla angivande som allmännyttigt samfund bland annat på ansökan av samfundet. A:s ansökan om att angivandet av A som allmännyttigt samfund skulle återkallas kunde trots myndighetens prövningsrätt inte avslås på den grunden att ett återkallande av angivandet skulle ha konsekvenser som skulle strida mot bestämmelserna om allmännyttighet och snedvrida konkurrensen, eftersom ARA:s beslut saknade närmare motiveringar om dessa konsekvenser.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1426248048197.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs