Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - Åland // handlingsoffentlighet

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - Åland // handlingsoffentlighet

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.11.2015 kl. 09:43
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

En parts rätt att ta del av uppgifter hade inte i landskapslagen (ÅFS 1977:72) om allmänna handlingars offentlighet begränsats på samma sätt som i 11 § 2 mom. i rikets lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999). Enligt 14 § 2 mom. i nämnda landskapslag var den rätt att ta del av uppgifter som en part hade med stöd av nämnda lagrum således en obegränsad rätt. Behovet att slå vakt om ett intresse som var skyddat enligt reglerna om grundläggande eller mänskliga rättigheter kunde dock i enskilda fall förutsätta att en parts rätt att ta del av uppgifter begränsades.

Ett bolag hade hos kommunen begärt att erhålla offerthandlingarna samt övriga handlingar i en anbudstävlan där kommunen antagit ett annat bolags anbud.

Med hänsyn till innehållet i de anbudshandlingar som begäran om utlämnande av uppgifter gällde förutsatte synpunkter som berörde egendomsskyddet för de bolag som deltagit i anbudsförfarandet inte att en parts rätt att ta del av uppgifterna begränsades. Bolaget, som hade deltagit i anbudsförfarandet, hade således rätt att av den kommun som ordnat anbudsförfarandet få kopior av de övriga i anbudsförfarandet deltagande bolagens anbudshandlingar, även i det fall att dessa handlingar innehöll uppgifter som enligt 9 § 1 mom. f punkten i nämnda landskapslag skulle hållas hemliga på den grunden att de gällde enskild affärsrörelse.

HFD:s beslut:

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1447769006965.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347

 


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs