Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsbokbeslut - Förvaltningstvistemål – Offentligrättsligt rättsförhållande

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsbokbeslut - Förvaltningstvistemål – Offentligrättsligt rättsförhållande

Pressmeddelande.
Publicerad: 06.02.2015 kl. 11:14
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

I en tvist mellan Tullen och affärsverket Helsingfors Hamn var det fråga om vilka utrymmen Tullen med stöd av 20 § i tullagen hade tätt att utan ersättning få till sitt förfogande i Nordsjö hamn i Helsingfors. I tullagen eller någon annan författning finns inga bestämmelser om vilken myndighet som på ett för parterna juridiskt bindande sätt har behörighet att avgöra nämnda fråga och inte heller om vilket förfarande som i övrigt ska iakttas när frågan avgörs.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1423052707960.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347 

 

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs