Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s annat beslut som gäller registrering av varumärke

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s annat beslut som gäller registrering av varumärke

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.10.2016 kl. 13:56
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Apple Inc. har ansökt om registrering av varumärket THUNDERBOLT. Patent- och registerstyrelsen godkände ansökan i övrigt men avslog den i fråga om vissa varor med anknytning till datorer och andra elektroniska apparater i varuklass 9, bland annat datorspelprogram och dator- och elektroniska spel. Enligt PRS be­slut fanns det risk för att varumärket i fråga om dessa varor förväxlas med ett tidigare varumärke, A-10A THUNDERBOLT II, som registrerats för videospel.

Apple Inc. anförde besvär över Patent- och registerstyrelsens beslut.

Bolaget hade redan under ärendets behandling i Patent- och registerstyrelsen uppgett att det är redo att stryka varorna datorspelprogram och dator- och elektroniska spel ur ansökan.

Marknadsdomstolens avgörande

Marknadsdomstolen avslog Apple Inc.:s be­svär.

Marknadsdomstolen ansåg att varumärkena trots strykningen av datorspelprogram och dator- och elektroniska spel ändå gällde varor som var likartade till sina egenskaper, användningsändamål och användningssätt. Varumärket THUNDERBOLT var som helhet betraktat förväxlingsbart med det tidigare varumärket A-10A THUNDERBOLT II.

Handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen

Apple Inc. yrkade i sina besvär att marknadsdomstolens beslut upphävs och varumärket THUNDERBOLT registreras för alla varor enligt ansökan.

Bolaget betonade bland annat, att det tidigare varumärket A-10A THUNDERBOLT II var skyddat bara för videospel medan ansökan inte längre gällde några spel alls. Enligt besvären innebar marknadsdomstolens tolkning att det tidigare varumärket gavs ett starkt utvidgat skyddsomfång. Varumärkena avvek dessutom från varandra såväl visuellt och fonetiskt som till betydelseinnehåll.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen prövade ärendet och avslog besvären. Slutet i marknadsdomstolens beslut ändrades inte.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade bland annat att risken för att allmänheten förväxlar varumärken enligt unionens domstols rättspraxis ska vara föremål för en helhetsbedömning. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa. Varumärket THUNDERBOLT var frånsett bokstavs- och sifferkombinationerna i det mothållna märket A-10A THUNDERBOLT II identiskt med detta märke. Eftersom märkena i så hög grad liknade varandra kunde bedömningen av förväxlingsrisken inte begränsas till identiska varor.

HFD 12.10.2016 L 4280

 

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs