Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD ordnar syn för att bedöma värdet hos en gammal byggnad och dess stil

Korkein hallinto-oikeus

HFD ordnar syn för att bedöma värdet hos en gammal byggnad och dess stil

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.08.2015 kl. 09:22
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Högsta förvaltningsdomstolen kallar journalister och fotografer att följa med en syn som domstolen håller i Hagnäs i Helsingfors vid adressen Långbrokajen 7–9.

HFD har för avsikt att bedöma om det är möjligt att sätta in takfönster i bostäderna i vindsvåningen i ett år 1926 uppfört stenhus.

Plats: Långbrokajen 7–9, Helsingfors
Tid: Torsdagen 3.9.2015 kl. 9.30

Enligt en skyddsbestämmelse i detaljplanen får i byggnaden inte genomföras sådana ombyggnadsarbeten som skulle förstöra yttertakets byggnadskonstnärliga eller kulturhistoriska värde eller stil. Undantag har nu sökts från denna bestämmelse.

- Stadsplaneringsnämnden i Helsingfors har 12.2.2013 bifallit ansökan om undantag.
- Helsingfors förvaltningsdomstol har 6.3.2014 på besvär av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland upphävt stadsplaneringsnämndens beslut.
- Sökanden Asunto Oy Siltaranta och Helsingfors stadsstyrelse har överklagat förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen.

Till synen har kallats företrädare för sökandebolaget Asunto Oy Siltaranta, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Helsingfors stadsstyrelse, Helsingfors stadsplaneringsnämnd och Helsingfors stadsmuseum.

Från högsta förvaltningsdomstolen deltar förvaltningsråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Liisa Heikkilä och Janne Aer samt föredraganden Esa Hakkola.

Kontaktinformation och anmälan:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050-341 1347

LIITE
Rakennus talvella ja kuva yhdestä jo tehdystä kattoikkunasta(pdf)
Rakennus kesällä 

Bilagor


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs