Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD förrättar syn i Västra hamnen i Hangö för att bedöma skyddsvärdet hos Engelska magasinet

Korkein hallinto-oikeus

HFD förrättar syn i Västra hamnen i Hangö för att bedöma skyddsvärdet hos Engelska magasinet

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.02.2016 kl. 09:01
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Högsta förvaltningsdomstolen inbjuder Era journalister och pressfotografer att följa med en syneförrättning i Västra hamnen i Hangö. Synen hålls fredagen 19.2.2016 med början kl. 12.00.

Det är fråga om ett mål där högsta förvaltningsdomstolen har att ta ställning till om det så kallade Engelska magasinet i hamnen är en byggnad som ska skyddas.

Med anledning av besvär av Museiverket, Hangö miljöförening rf samt Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har förvaltningsdomstolen upphävt stadsfullmäktiges i Hangö beslut till den del som fullmäktige genom en ändring av detaljplanen har avlägsnat den skyddsbeteckning som Engelska magasinet är försedd med i den gällande detaljplanen.

Stadsstyrelsen i Hangö har överklagat förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, som nu handlägger målet.

Till synen har kallats en företrädare för stadsstyrelsen i Hangö, en företrädare för Museiverket, en företrädare för Nylands närings-, trafik- och miljöcentral, en företrädare för Hangö miljöförening rf och en företrädare för Hangö Hamn Ab.

Från högsta förvaltningsdomstolen deltar förvaltningsråden Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä och Janne Aer samt justitiesekreterare Esa Hakkola.

Ytterligare information från HFD:s sida ger:

Päivi Musakka, kommunikationschef 050-341 1347

paivi.musakka@oikeus.fi

 

Säkerheten i hamnen förutsätter förhandsanmälan. Hamnens representant ger närmare anvisningar om tillträdet till hamnen och om samlingsplatsen.

 

Anmälan till synen senast 17.2.2016 till:
Nina Häggroth, kommunikationschef, Hangö hamn 010 2355 012
nina.haggroth@portofhanko.fi 


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs