Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD förbereder sig för en ökning av antalet utlänningsärenden

Korkein hallinto-oikeus

HFD förbereder sig för en ökning av antalet utlänningsärenden

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.03.2016 kl. 09:30
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Finland fick i fjol ta emot över 30 000 asylsökande. Asylsökandena har rätt att söka ändring i Migrationsverkets beslut, i sista hand hos högsta förvaltningsdomstolen.

I högsta förvaltningsdomstolen förmodar man att antalet inkommande asylärenden kommer att öka betydligt under innevarande år, och förbereder sig på olika sätt för detta.

Högsta förvaltningsdomstolen har till exempel sammanställt anvisningar för asylsökandenas rättegångsbiträden om kommunikationen med domstolen och önskat tillvägagångssätt i utlänningsärenden. Anvisningarna har publicerats på högsta förvaltningsdomstolens webbplats och sänds också till bland annat Advokatförbundet.

- Rättegångsbiträdenas insats är viktig för att handläggnigen ska löpa så smidigt som möjligt. Brister i till exempel beräkningsgrunderna för det arvode som ska betalas med stöd av rättshjälpslagen kan betydligt förlänga handläggningstiden för ett enskilt ärende, konstaterar chefsföredraganden, referendarierådet Toni Kaarresalo.

Rättegångsombuden kommer härefter att få högst en uppmaning av domstolen att lämna in sin arvodesfaktura och att göra detta inom en särskilt utsatt, kort frist. Om ingen faktura har lämnats inom denna tid, kan domstolen avgöra ärendet utan att döma ut något arvode.

I högsta förvaltningsdomstolen har från början av mars inrättats en ny fjärde avdelning, till vilken handläggningen av utlänningsärendena har koncentrerats. Avdelningens arbete har planerats utgående från principen att ärendena ska behandlas smidigt och snabbt och så att rättssäkerheten garanteras.

Ytterligare information:
Toni Kaarresalo, chefsföredragande, referendarieråd
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347

 


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs