Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD: En internationell koncerns till Finland allokerade ränteutgifter var inte avdragsgilla vid beskattningen

Korkein hallinto-oikeus

HFD: En internationell koncerns till Finland allokerade ränteutgifter var inte avdragsgilla vid beskattningen

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.05.2016 kl. 09:28
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort två besvär gällande rätten att dra av räntor internationellt. I vartdera fallet ansåg HFD att de räntor som en internationell koncerns filial i Finland betalat till ett utländskt bolag inom koncernen inte var avdragsgilla. I båda sina avgöranden, vilka publiceras som återboksbeslut, fastställde HFD således Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande.

I vartdera fallet hade en utländsk koncern i Finland inrättat en filial och till den överfört aktierna i ett rörelsedrivande koncernbolag. Aktierna hade betalats delvis med ett räntebelagt lån som beviljats av ett utländskt koncernbolag. Det finska rörelsedrivande koncernbolaget betalade till filialen ett koncernbidrag, som vid beskattningen var avdragsgillt för det rörelsedrivande bolaget och skattepliktig inkomst för filialen. Filialen betalade i sin tur ränta till det utländska koncernbolaget, varefter ingen skattepliktig inkomst till denna del kvarstod för filialen. De till utlandet betalda räntorna uppgick till 6–34 miljoner euro om året.

Högsta förvaltningsdomstolen hade särskilt att ta ställning till om de aktier som överförts till filialen var en del av dess rörelse, i vilket fall ränteutgifterna för anskaffningen av aktierna hade varit avdragsgilla vid beräkningen av filialens resultat. HFD ansåg i vartdera fallet att filialen inte hade anfört tillräckliga affärsekonomiska grunder för att aktierna skulle anses höra samman med den rörelse som filialen bedrev. De låneräntor som filialen betalade till det utländska koncernbolaget för lån som upptagits för förvärvet av aktierna var därför inte avdragsgilla vid beskattningen av filialen.

Båda målen avgjordes efter omröstning i högsta förvaltningsdomstolen. I det ena fallet röstade man om motiveringen och i det andra fallet hade två av domarna varit beredda att bifalla det skattskyldiga bolagets besvär.

HFD 2016:71

HFD 2016:72

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs