Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD begär förhandsavgörande av unionens domstol i ett mål som gäller tilläggskatt för pensionsinkomst

Korkein hallinto-oikeus

HFD begär förhandsavgörande av unionens domstol i ett mål som gäller tilläggskatt för pensionsinkomst

Pressmeddelande.
Publicerad: 06.03.2015 kl. 09:28
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Högsta förvaltningsdomstolen har fått motta tiotals ansökningar om besvärstillstånd i mål som gäller tilläggsskatt för pensionsinkomst. Ansökningarna gäller beslut med vilka olika regionala förvaltningsdomstolar avslagit skattskyldigas besvär över Skatteförvaltningens beslut. Ändringssökandena har ansett att tilläggsskatten för pensionsinkomst innebär åldersdiskriminering och på denna punkt hänvisat till bland annat sådana rättsakter av unionen som förbjuder åldersdiskriminering.

Den ändring av inkomstskattelagen som gäller tilläggsskatt för pensionsinkomst (785/2012) har tillämpats första gången vid beskattningen för 2013. Enligt denna lag ska fysiska personer utöver den inkomstskatt som betalas enligt den progressiva inkomstskatteskalan även till staten betala 6 procent i tilläggsskatt för pensionsinkomst, till den del pensionsinkomsten efter  överskrider 45 000 euro.

Högsta förvaltningsdomstolen har pensionsinkomstavdragetmed ett särskilt beslut, som publiceras i årsboken, beslutat skjuta upp handläggningen av målet och begära förhandsavgörande av unionens domstol för att få svar på frågan om bestämmelserna i rådets direktiv 200/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna blir tillämpliga i målet samt om hur dessa bestämmelser i så fall ska tolkas.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, chef för kommunikationstjänsten, 050 341 1347

Länk:
http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1425468549309.html

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs