Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Hallitus ehdottaa yhteisövero-osuuden poistoa seurakunnilta verovuodesta 2016 lähtien

Valtiovarainministeriö

Hallitus ehdottaa yhteisövero-osuuden poistoa seurakunnilta verovuodesta 2016 lähtien

Tiedote.
Julkaistu: 04.12.2014 klo 13:52
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Hallitus esittää, että yhteisön ja yhteisetuuden tulosta ei suoritettaisi verovuodesta 2016 lähtien veroa enää seurakunnalle, vaan ainoastaan valtiolle ja kunnalle.

Evankelis-luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat eivät enää saisi osuutta yhteisöveron tuotosta verovuodesta 2016 lähtien. Kuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta ei tässä yhteydessä muutettaisi.

Esitys liittyy ehdotettuun uuteen lakiin valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (HE 250/2104 vp). Näitä lakisääteisiä tehtäviä ovat muun muassa hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Uudistus, jolla yhteisövero-osuus korvataan indeksiin sidotulla määrärahalla, vähentäisi seurakuntien taloudellista haavoittuvuutta suhdannevaihteluille. Lisäksi valtion budjetissa seurakunnille osoitettu rahoitus olisi määrältään paremmin ennakoitavissa ja jakaantuisi seurakunnille tasaisemmin kuin yhteisöveron tuotto, joka saattaa vaihdella suurestikin vuosittain.

Kun valtio saa seurakuntien yhteisövero-osuuden ja seurakunnat vastaavan suuruisen rahoituksen valtion budjetista, uudistus on kokonaisuudessaan kustannusneutraali. Valtion tai kirkon taloudellinen asema ei siis kokonaisuudessaan muutu. Seurakuntien verotuskustannukset alenisivat noin 6 miljoonalla eurolla, koska seurakunnat eivät olisi enää yhteisöveron saajia.

Hallituksen esityksen perusteella muutettaisiin tuloverolain, verontilityslain sekä Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:ää. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2016, ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa.

 

Lisätietoja: 

neuvotteleva virkamies Merja Taipalus, puh  02955 30052 ja

finanssineuvos Elina Pylkkänen, puh. 02955 30254.

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs