Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Förvaltningsdomstolarnas sakkunnigläkare ansågs utöva offentlig makt

Korkein hallinto-oikeus

Förvaltningsdomstolarnas sakkunnigläkare ansågs utöva offentlig makt

Pressmeddelande.
Publicerad: 20.05.2014 kl. 09:15
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

 

De sakkunnigläkare som försäkringsdomstolarna anlitar anses utöva offentlig makt när försäkringsbolagen fattar beslut i ärenden som berör enskilda medborgare och gäller lagstadgade försäkringar.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att sakkunnigläkarna i ett sådant sammanhang utövar offentlig makt även om de är anställda i arbetsavtalsförhållande till försäkringsbolaget eller ger utlåtanden på uppdrag av försäkringsbolaget.

Föreningen Vakuutusongelmaisten liitto ry har krävt att fyra försäkringsbolag lämnar ut uppgifter om vilka sakkunnigläkare bolagen anlitar och vilka specialområden dessa läkare företräder.

Högsta förvaltningsdomstolen motiverar sitt beslut på följande sätt:

Rätten att få veta vem som utövar offentlig makt är en väsentlig dimension av offentlighetsprincipen. Rätten gäller inte bara en persons deltagande i ett beslut som innebär utövning av offentlig makt utan också frågan om personen är en del av en organisation och deltar i dess beslutsfattande.

När ett försäkringsbolag behandlar lagstadgade försäkringar, ingår uppgiften om en sakkunnigläkares identitet eller existensen av en sådan läkares anställnings- eller uppdragsförhållande i bolagets handlingar. Med hänsyn bland annat till att dessa läkare deltar i utövningen av offentlig makt, är en sådan uppgift ingen affärs- eller yrkeshemlighet. Uppgifterna om dessa läkares identitet eller deras specialområden eller specialisering som medför särskilt behörighet är inte heller på någon annan grund sekretessbelagda uppgifter.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka
chef för kommunikationstjänsten
050 341 1347

Länk till beslutet (på finska)
http://www.kho.fi/index.html

 

Högsta förvaltningsdomstolen utövar den högsta domsrätten i förvaltningsmål.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs