Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Förfarandet för översyn av miljötillstånd måste övervägas på nytt

Korkein hallinto-oikeus

Förfarandet för översyn av miljötillstånd måste övervägas på nytt

Pressmeddelande.
Publicerad: 23.09.2014 kl. 15:24
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

HFD uppskattar miljöministeriets målsättning att förenkla handläggningen av miljötillståndsansökningar. Det hastigt beredda förslaget till ändring av miljöskyddslagen har dock allvarliga brister och högsta förvaltningsdomstolen vill särskilt lyfta fram övervakningen av miljötillstånden. Lagförslaget kräver ytterligare omsorgsfull beredning. Högsta förvaltningsdomstolen uttrycker också sin förvåning över att man tagit initiativ till att ändra miljötillståndssystemet bara några dagar efter att den nya miljöskyddslagen trätt i kraft.

Enligt den miljöskyddslag som trädde i kraft från början av september kan i ett miljötillstånd föreskrivas att tillståndet ska ses över på bestämda tider. Enligt det nya förslaget skulle denna bestämmelse om översyn nu upphävas och övervakningen av att miljötillstånden motsvarar tidens krav skulle bli beroende av initiativ från myndigheterna.

-NTM-centralerna är verkligen hårt trängda nu när också deras anslag skärs ner och personalen minskar. Frågan är hur de ska ha möjlighet att på eget initiativ följa med om det finns behov att ändra ett miljötillstånd. När det på detta sätt är myndigheterna som ska ta initiativ till översyn av ett tillstånd, kan det också hända att andra aktörers möjligheter till deltagande får mindre plats. Dessutom har en översyn av tillståndet på bestämda tider också kunnat vara till nytta för verksamhetsutövaren, eftersom tillståndet har kunnat beviljas så att vissa bestämmelser tagits in i tillståndet med tanke på att en senare översyn är möjlig när man fått erfarenhet av verksamheten, konstaterar förvaltningsrådet Kari Kuusiniemi.

Miljöministeriet föreslår också ändringar i bestämmelserna om väsentlig ändring av verksamheten och bestämmelserna om ändring av tillstånd. När det gäller dessa ändringar finns det farhågor om att ett ärende kan komma att behandlas i fel förfarande, vilket kan resultera i att tillståndsbeslut senare upphävs till följd av sådana fel. Detta kan innebära att projekt fördröjs och domstolarna belastas med ärenden av detta slag.

Ytterligare information:
Päivi Musakka, chef för kommunikationstjänsten, 050 341 1347

Länk till utlåtandet (på finska):
http://www.kho.fi/material/attachments/kho/aineistoa/lausuntoja/qYXTD6Vg7/H29014.pdf

 

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs