Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Finsk-norska forskningsprojekt erhåller prestige EU-finansiering : Ny ECO-teknik för att upptäcka metallförorening av vattenmiljön

EHP-Tekniikka

Finsk-norska forskningsprojekt erhåller prestige EU-finansiering : Ny ECO-teknik för att upptäcka metallförorening av vattenmiljön

Pressmeddelande.
Publicerad: 29.01.2015 kl. 15:29
Utgivare: EHP-Tekniikka

ENVIMON, i konkurrens med hundratals framtidsinriktade miljö och forskningsprojekt, har tilldelats EU-finansiering under ECO-innovations program. Målet är att utveckla en banbrytande lösning för övervakning av tungmetaller i vatten, och förbättra miljösäkerheten.

Förekomsten av farliga metaller på ytan och i grundvatten är en betydande risk för vår hälsa och miljö och utgör ett allt större problem i världen. För närvarande kräver upptäckt av metaller manuell vattenprovtagning och laboratorieanalys – en tidskrävande, retrospektiv metod utan möjligheter till realtidslösningar.

Det ENVIMON Projektet kommer att utveckla och kommersialiserar en automatiserad vattenövervakning och rapporteringssätt för kontinuerlig mätning av metallkoncentrationer. Syftet är att ge kontinuerlig övervakning och bättre kontroll, inklusive larm för tidig varning, i avrinningsområden. Dessutom kommer systemet att hjälpa vattenintensiva branscher som gruvdrift, metalltillverkning och massatillverkningoch papperstillverkare att minska utsläppen av metall och förbättra sin miljöprestanda och produktivitet. Systemet kommer att helt uppfylla kraven hos miljömyndigheterna ansvariga för vattenövervakning.

ENVIMON, värd över 375.000 euro, drar i gång med förstudier och sensortester i september 2014 med stöd av programmet ECO-innovation. Detta EU-initiativet (för ECO-innovation) överbryggar gapet mellan forskning och marknad, och särskilt stöder och uppmuntrar SMF att utveckla miljövänlig teknik och processer. 

Det ENVIMON konsortiet består av det finska företaget EHP-Tekniikka Ltd (Projektkoordinator), Uleåborgs universitet/CEMIS-Uleåborg Mätteknik Unit, och det norska företaget EnviTech AS.

De primära projektaktiviteterna omfattar genomförande och fältprov med unik sensorteknik som utvecklats av Uleåborgs universitet. En annan aktivitet är att utveckla metoder för statistisk utvärdering av koncentrationer av andra metaller och ämnen i vattnet. ENVIMON kommer att utveckla vidare solenergi baserade fält mätstationer för kontinuerlig övervakning i tuffa miljöer som kommer att utsättas för rigorösa fälttester i Norden. Med användning av MapGraph Solutions, det kommer att tillhandahållas ett webbsystem för total miljö informationshantering och för ny avancerad övervaknings-och hanteringsfunktioner.

För mer information och tillgängliga foton, kontakta:

 

EHP-Tekniikka Oy Finland, Project coordinator
Risto Hiljanen, CEO
risto.hiljanen@ehp-tekniikka.fi
+358 45 670 1302
www.ehp-tekniikka.fi
 
Uleåborgs universitet/CEMIS Finland, Forskningsinstitut
Jarkko Räty, Forskningschef
jarkko.raty@oulu.fi
+358 40 839 7353
http://www.oulu.fi/yliopisto/
 
Envitech AS, Norway Provider of MAPGRAH SOLUTIONS
Dag Joar Larsen, CEO
dag.joar.larsen@envitech.no
+47 6721 5901
www.mapgraph.com

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs