Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Bristfällig lagberedning riskerar rättsskyddet

Korkein hallinto-oikeus

Bristfällig lagberedning riskerar rättsskyddet

Pressmeddelande.
Publicerad: 17.11.2015 kl. 13:33
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Texten i regeringens propositioner ska vara kort och koncentrerad och innehållet klart. I sitt utlåtande till justitieministeriet betonar högsta förvaltningsdomstolen att statsrådet kontinuerligt bör arbeta med att förbättra dispositionen och språket i regeringens propositioner. På detta sätt kan man också se till att lagstiftningen håller hög kvalitet och rättsskyddet fungerar. Propositionerna har stor betydelse inte bara när lagarna stiftas, utan också vid den framtida tillämpningen av dem.

Högsta förvaltningsdomstolen har nyss gett sitt utlåtande till justitieministeriet om revidering av anvisningarna för utarbetande av regeringspropositioner (HELO). I sin utvärderingspromemoria har ministeriet behandlat frågan om propositionerna borde vara disponerade på ett annat sätt än nu.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att om man i regeringens propositioner eventuellt börjar använda länkar till annat material, får detta inte leda till att det av en proposition inte längre framgår vilka förslag av väsentlig betydelse som har framförts under beredningen och hur man under den har ställt sig till förslagen. Arbetet i domstolarna och vid annan lagtillämpning kan försvåras om länkarnas sökfunktioner eller uppgifternas åtkomlighet senare ändras. Revideringen av riksdagens webbplats har redan gjort det svårare att komma åt lagberedningsmaterial, i synnerhet äldre material.

I praktiken är den största delen av den nya lagstiftningen lagändringar. Parallelltexterna till de bestämmelser som föreslås bli ändrade behövs fortfarande i regeringens propositioner, så att de finns att tillgå när lagarna tillämpas. Det är också annars motiverat att hålla kvar den nuvarande dispositionen i regeringens propositioner.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs