Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Asylsökningarna ökar avsevärt högsta förvaltningsdomstolens arbetsbörda // EMBARGO

Korkein hallinto-oikeus

Asylsökningarna ökar avsevärt högsta förvaltningsdomstolens arbetsbörda // EMBARGO

Pressmeddelande.
Publicerad: 18.01.2016 kl. 14:00
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Asylärenden och andra ärenden som gäller internationellt skydd ger i år högsta förvaltningsdomstolen mycket arbete. I fjol kom 30 000 nya asylsökande till Finland. Asylsökandena har rätt att överklaga Migrationsverkets beslut, i sista hand hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen behandlar överklagandena så snabbt som möjligt, så att sökandenas rättsskydd tillgodoses och de som beviljas asyl utan dröjsmål kan inleda sin integrationsprocess.

Hittills har högsta förvaltningsdomstolen årligen registrerat drygt 4 000 nya ärenden. Handläggningstiden har varit ungefär ett år. Den väldiga ökningen av antalet asylsökande kan öka ärendemängden i högsta förvaltningsdomstolen med t.o.m. tusentals nya ärenden.

Rättsskipningen får tilläggsresurser

I år anställer högsta förvaltningsdomstolen mera personal för att trots ökningen av antalet överklaganden kunna garantera en effektiv och snabb rättsskipning och skäliga handläggningstider i alla ärenden. Högsta förvaltningsdomstolen får flera nya domare, föredragande och anställda med beredningsuppgifter. Arbetsrummen utnyttjas effektivare och nya arbetsmetoder införs.

Ärendena ger en bild av samhället och världen i stort

Utlänningsärendena har redan under några års tid varit den största enskilda ärendekategorin i högsta förvaltningsdomstolen och utgjort en fjärdedel av alla ärenden. Social- och hälsovårdsärendena utgör en femtedel, markanvändnings- och miljöärendena nästan tjugo procent och skattebesvären något över tio procent av alla ärenden.

Även ur internationell synvinkel har högsta förvaltningsdomstolen ett brett spektrum av ärenden att behandla. Till dessa hör bland annat konkurrensärenden, ärenden som gäller offentlig upphandling, undervisningsväsendet, Ålands självstyrelse, allmän förvaltning eller handlingars offentlighet samt kommunala ärenden och ärenden som gäller tjänsteförhållanden.

Ytterligare information ger:
Päivi Pietarinen, kanslichef 050 5433403
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347

Årsberättelser:
http://www.kho.fi/sv/index/julkaisut/vuosikertomukset.html
Statistik:
http://www.kho.fi/sv/index/julkaisut/Statistik.html


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs