Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kustannustoiminta » Vastavuoroinen sosiaalityö: Asiakkaan kohtaamista toisista välittävässä yhteiskunnassa

Gaudeamus

Vastavuoroinen sosiaalityö: Asiakkaan kohtaamista toisista välittävässä yhteiskunnassa

Tiedote.
Julkaistu: 12.04.2016 klo 09:45
Julkaisija: Gaudeamus

Yksi sosiaalityön tehtävistä on tukea vaikeissa elämäntilanteissa olevien hyvinvointia ja tasata elämän epätasa-arvoisia lähtökohtia. Vastavuoroisessa sosiaalityössä asiakas kokee, että hänestä välitetään ja häntä kuullaan. Vaikeissa ja ristiriitaisissa tilanteissa sosiaalityöntekijältä vaaditaan vahvaa ammattietiikkaa.

Vastavuoroinen toiminta voi näkyä myös yhteiskunnallisella tasolla. Se edellyttää luottamusta, lujittaa ihmissuhteita ja siinä korostuvat empatia, auttaminen sekä pyrkimys oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Uusliberalistista aatemaailmaa ja tulosjohtamista korostava yhteiskuntapolitiikka kaventaa sosiaalityöntekijöiden mahdollisuuksia toimia eettisten periaatteiden mukaan. Tämä voi heijastua kohtaamiseen asiakkaan kanssa ja vaikuttaa asiakassuhteeseen.

Vastavuoroinen sosiaalityö pohtii miten vastavuoroisuuden ajatuksia voidaan soveltaa sosiaalityöhön. Teoksessa tarkastellaan sosiaalityön yhteiskunnallista roolia, ammatillisia suhteita ja kohtaamista sekä käytännön toimintaa, kuten lastensuojelutyötä ja sosiaalista kuntoutusta. Samalla osoitetaan, ettei vastavuoroisuus kuvaa vain yksittäisten ihmisten välisiä suhteita. Se ulottuu niin paikalliselle, yhteiskunnalliselle kuin globaalillekin tasolle ja on sosiaalityössä yhteydessä poliittisiin päätöksiin.

Sosiaalityöntekijät joutuvat käyttämään valtaa, joka voi asettaa eri ryhmien oikeudet vastakkain

Kun yhteisöt tunnustavat yksilön, hän saa todennäköisemmin myös sosiaalista tukea. Sosiaalinen tuki vaikuttaa kunkin kokemukseen osallisuudesta, ja sen puute tuo tunteen ulkopuolelle sulkemisesta. Tämä kokemus vaikuttaa siihen, kuinka sitoutunut yksilö on yhteisöön.” Maritta Törrönen

Eriarvoisuus edellyttää sosiaalityöltä myös yhteiskuntapoliittista roolia ja rakenteisiin vaikuttamista. Vuorovaikutteisuutta tarvitaan heikompaan asemaan joutuneiden auttamissuhteissa toimimisen lisäksi myös siinä mielessä, että pyritään vaikuttamaan päätöksentekijöihin ja laajempiin politiikkakeskusteluihin eriarvoisuuden vähentämiseksi.” Anneli Pohjola

Sosiaalityössä kohdattavat moraaliset ongelmat liittyvät usein siihen, että työntekijä ei tiedä, miten toimia tilanteessa, jossa täytyy vakavasti punnita etuja ja haittoja, ristiriitaisia toiveita ja itsemääräämisoikeuden rajoja. Eettisesti kestävää toimintaa ei sosiaalityössä kuitenkaan synny ilman ammattieettistä harkintaa.” Tiina Lehto-Lundén & Petra Salovaara

Sosiaalityöntekijät joutuvat ammatillisessa työssään käyttämään valtaa, joka voi asettaa eri ryhmien tai henkilöiden oikeudet vastakkain. Sosiaalityöllä onkin ongelmallinen kaksoisrooli tuen ja kontrollin ammattikuntana. Lähtökohtaisesti tavoitteena on edistää sosiaalisten oikeuksien toteutumista, mutta käytännön tilanteissa edut voivat olla ristiriidassa.” Riitta Vornanen, Juha Hämäläinen & Maritta Törrönen

Hyvään perustuvat vastavuoroiset tavoitteet ja ihmisten hyvyys toisiaan kohtaan voivat vaikuttaa idealismilta, mutta ne ovat vakaan yhteiselämän, yhteiskuntarauhan ja yleensä elämän jatkumisen kannalta välttämättömiä.” Maritta Törrönen, Kaija Hänninen, Päivi Jouttimäki, Tiina Lehto-Lundén, Petra Salovaara & Minna Veistilä

Vastavuoroinen sosiaalityö –keskustelutilaisuus pe 22.4.2016 klo 15–17, Tiedekulma Aleksi, Aleksanterinkatu 7, Helsinki
Vastavuoroinen sosiaalityö -kirjan kirjoittajista Maritta Törrönen, Pauli Niemelä ja Ritva Poikela keskustelevat aiheesta Mitä yhteiskunnallinen välittäminen ja hyvän tekeminen voi olla sosiaalityössä? Puheenvuoroja seuraa yleinen keskustelu aiheesta. Puheenjohtajina toimivat kirjan toimittajista Tiina Lehto-Lundén ja Petra Salovaara. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Yhteydenotot tilaisuuteen liittyen: Maritta Törrönen: maritta.l.torronen@helsinki.fi / puh. 050 415 1627
Tilaisuuden järjestäjä: Suomen Akatemian rahoittama Vastavuoroiset suhteet ja hyvinvoinnin rakentuminen arkielämän kriittisissä murrosvaiheissa -tutkimushanke

Maritta Törrönen, Kaija Hänninen, Päivi Jouttimäki, Tiina Lehto-Lundén, Petra Salovaara & Minna Veistilä (toim.)
Vastavuoroinen sosiaalityö
ISBN: 978-952-495-391-7
Gaudeamus 2016

Lisätietoa kirjasta Gaudeamuksen verkkosivuilta.

Maritta Törrönen (VTT), sosiaalityön professori, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos
Kaija Hänninen (VTT), sosiaalityön yliopistonlehtori, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos
Päivi Jouttimäki (VTM), johtava sosiaalityöntekijä
Tiina Lehto-Lundén (VTM), sosiaalityöntekijä
Petra Salovaara (YTM), sosiaalityöntekijä
Minna Veistilä (VTL), sosiaalialan yliopettaja, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Arvostelukappaleet ja lisätiedot:
lasse.leminen@gaudeamus.fi
p. 050 466 4910

 

Liitetiedostot

Gaudeamus on Helsingin yliopiston omistama tieto- ja tiedekirjakustantamo. Erikoisalojamme ovat yhteiskunta, filosofia, historia, ympäristö, talous ja kasvatus.

www.gaudeamus.fi

Gaudeamus | Tiedon puolella

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs