Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kustannustoiminta » Väitös: Monikulttuurisuus suomalaisissa lastenkirjoissa: kuulumisen ja poissulkemisen haaste

Oulun yliopisto

Väitös: Monikulttuurisuus suomalaisissa lastenkirjoissa: kuulumisen ja poissulkemisen haaste

Tiedote.
Julkaistu: 30.11.2015 klo 13:29
Julkaisija: Oulun yliopisto

Tämä väitöstutkimus käsittelee monikulttuurisuuden kuvauksia suomalaisissa lastenkirjoissa. Alan tutkimus on yhä suhteellisen vähäistä Suomessa. Aihe on kuitenkin ajankohtainen, sillä lukijoiden etniset, uskonnolliset ja perhemuotoihin liittyvät taustat ovat entistä monikulttuurisempia.

Kirjoilla on merkittävä rooli lasten identiteetin rakentumisessa, joten on tärkeää tarkastella, millaisia samaistumisen malleja kirjat tarjoavat niin vähemmistöihin kuin enemmistöihin kuuluville lapsille.

Tutkimuksen aineisto koostuu lasten kuvakirjoista, joiden analysoinnissa on hyödynnetty lähiluvun tekniikkaa. Monikulttuurisuutta on tarkasteltu laajasti ottaen huomioon erilaiset sosiaaliset kategoriat, kuten etnisyys, kansalaisuus, sukupuoli, kieli, kyvykkyys ja ikä.

Tulosten mukaan monikulttuurisuutta kuvataan usein kansalaisuuden kautta. Kansalaisuuden kuvaaminen ilmenee usein suomalainen/ei-suomalainen -jaotteluna. Näin ollen "ei-suomalainen lapsi" joutuu yhä usein ulkopuoliseen, "toisen" asemaan. Lastenkirjoissa käsitellään myös rasismia esittämällä, miltä syrjintä ja kiusaaminen tuntuvat. Kirjojen kasvatuksellisuus tulee esille erityisesti rasisminvastaisina strategioina, joiden avulla syrjintään pyritään puuttumaan tekemällä se näkyväksi.

Tutkimus haastaa pohtimaan kielen merkitystä, sillä yhteiskunnallinen monikulttuurisuuskeskustelu heijastuu myös lastenkirjoihin. Tulokset osoittavat, että monikulttuurisuus on haastava aihe lastenkirjallisuudessa. Kirjoissa voidaan pyrkiä kasvattamaan rasisminvastaisuuteen, mutta päätyä silti vahvistamaan normatiivista jaottelua "erilaisuuteen" ja "normaaliin".

Tutkimuksen keskeinen tulos osoittaa kuitenkin, että nykypäivän lastenkirjoissa on mahdollista myös kyseenalaistaa meihin ja muihin liittyviä erontekoja ja näin ollen tarjota monimuotoinen ymmärrys niin suomalaisuudesta kuin muista sosiaalisista jaotteluista, kuten sukupuolesta tai kyvykkyydestä. Tutkimuksen mukaan lastenkirjallisuus tarjoaa lukijoille mahdollisuuksia kyseenalaistaa yksinkertaistavia oletuksia itsestä ja muista. Näin lastenkirjallisuus voi tukea lukijan kulttuurisen tietouden kehittymistä sekä kriittistä lukutaitoa.

- - -

Kasvatustieteen maisteri Jaana Pesonen väittelee Oulun yliopistossa 5.12.2015. Kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Multiculturalism as a Challenge in Contemporary Finnish Picturebooks. Reimagining Sociocultural Categories (Monikulttuurisuuden haaste suomalaisissa nykypäivän kuvakirjoissa. Tutkimus sosiokulttuuristen kategorioiden uudelleen kuvantamisesta). Vastaväittäjänä toimii professori Björn Sundmark (Malmö Högskola, Ruotsi) ja kustoksena professori Maria-Liisa Järvelä. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kaljusensalissa (KTK112) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Kasvatustieteen maisteri Jaana Pesonen

Syntymäaika ja -paikka:
1983 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2002, Kastellin lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto
0294 483 710

Tiedekunta ja laitos:
Kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
jaana.pesonen@oulu.fi
040 588 2043

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1020-9

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs