Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kustannustoiminta » Tutkija peilin edessä: Tieto ja kokemus käyvät näkymätöntä dialogia kenttätutkimuksessa

Gaudeamus

Tutkija peilin edessä: Tieto ja kokemus käyvät näkymätöntä dialogia kenttätutkimuksessa

Tiedote.
Julkaistu: 10.03.2016 klo 13:00
Julkaisija: Gaudeamus

Tutkijan henkilökohtaiset piirteet kuten sukupuoli, ihonväri, uskonto ja ajattelutavat vaikuttavat kenttätutkimuksessa syntyvään tietoon. Muita yhteisöjä tarkastelevat suomalaiset kohtaavat tutkittavia kiperissä, aroissa ja arkisissa tilanteissa, joissa heidän tulee tunnistaa taustojensa merkitys suhteessa erilaisiin ihmisiin ja ilmiöihin.

Ymmärryksen kartuttaminen muista yhteiskunnista vaatii keskustelua, tarkkailua ja suhteiden luomista eritaustaisten ihmisten kanssa. Kanssakäymistä muovaavat henkilökohtaisten piirteiden lisäksi kulttuuri ja historia. Miten muodostaa omista havainnoista tieteellisiksi tutkimustuloksiksi kelpaavaa tietoa?

Kohtaamisissa ovat pinnalla myös inhimilliset tunteet, kuten pelko, hämmennys, inho ja huoli. Tutkijan pitää tunnistaa ja tarkkailla reaktioitaan rasismin, syrjinnän, väkivallan ja muiden suvaitsevaisuutta koettelevien ilmiöiden edessä. Yhteisöjen poliittisista ristiriidoista etääntyminen voi osoittautua paikan päällä kuitenkin vaikeaksi.

Tutkija peilin edessä -teoksessa kuvaillaan kohtaamisia erilaisten kulttuurien, yhteisöjen ja ihmisten parissa. Rationaalisen päättelyn ja intuitiivisten tuntemusten keskinäinen suhde avautuu tarkkailtavaksi suomalaisten tutkijoiden kenttäkertomusten kautta. Etelä-Afrikan valkoiset siirtolaisyhteisöt, poliittisten aktivistien Kairo, sisällissodasta toipuva Uganda sekä muut kohteet tarjoavat ainekset matkakertomuksille, joissa tutkijat pohtivat suhdetta tapaamiinsa ihmisiin sekä kanssakäymisen ja taustojensa vaikutusta tiedon muodostamiseen.

Latinalaisessa Amerikassa sukupuoli vaikuttaa tutkijan saamaan kohteluun

Alkuperäiskansojen tavoin monet naiset ovat kokeneet olevansa miehisen holhouksen ja objektiksi tekemisen kohteita Boliviassa. Siksi myös naispuolisen tutkijan positio byrokratian miehisellä kentällä Latinalaisessa Amerikassa on toisenlainen kuin miespuolisen tutkijan. (...) Toisaalta naiseudesta oli myös hyötyä. Usein koin, että minulle kerrottiin avoimesti yhteiskunnallisesti hyvinkin arkaluontoisista asioista, koska miehet eivät kokeneet minua uhkaksi omalle vallalleen (...). Eija Ranta

En itse ole voinut sivuuttaa sitä tosiasiaa, että Mubarakin kaudella kasvaneiden aktivistinuorten toimintaan ja arkielämään tutustuessani minun oli mahdotonta pysyä heidän kokemuksilleen välinpitämättömänä. (...) Mikäli havainnointi ja siihen sisältyvä analyyttinen tarkastelu katoavat, jää jäljelle osallistuminen, joka osoittautuu rasitteeksi, kun tutkija pyrkii tuottamaan tutkimuksellisesti punnittua tietoa.” Henri Onodera

Tutkijan vastuu ei pääty kentältä poistumiseen. Tutkimuseettisten ohjeiden mukaisesti antropologien tulee olla tietoisia siitä, että se, mitä he kirjoittavat tutkittavistaan, voi tavalla tai toisella vaikuttaa heidän asemaansa haitallisesti.” Katja Uusihakala

Syntyivätkö sota-ajoista kuulemani kertomuksetkin vain taloudellisen hyödyn toivosta vaiko minun ja informanttieni välille muodostuneista aidoista ystävyyssuhteista? (...) Niin kimuranttia ja toisinaan epämiellyttävää kuin tutkijan sosioekonomisten positioiden vaikutusta onkin pohtia, se on etnografille välttämätön osa refleksiivistä aineiston analyysia.” Henni Alava

Vaikka seksuaaliseen moninaisuuteen asennoidutaan nyky-Kuubassa melko sallivasti, tutkimani ihmiset sanoivat joskus hyvin halventavia asioita homoseksuaaleista. Miten kirjoittaa tällaisista näkemyksistä ilman, että antaa tekstissään äänen avoimelle homofobialle?” Heidi Härkönen

Jeremy Gould & Katja Uusihakala (toim.)
Tutkija peilin edessä
Refleksiivisyys ja etnografinen tieto
ISBN: 978-952-495-381-8
Gaudeamus 2016

Lisätietoa kirjasta Gaudeamuksen verkkosivuilta.

Kirjan toimittajat

Jeremy Gould, VTT, kansainvälisen kehitystyön professori, Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
jeremy.j.gould@jyu.fi

Katja Uusihakala, VTT, tutkija, Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppiaine
katja.uusihakala@helsinki.fi

Arvostelukappaleet ja lisätiedot:
lasse.leminen@gaudeamus.fi

Liitetiedostot

Gaudeamus on Helsingin yliopiston omistama tieto- ja tiedekirjakustantamo. Erikoisalojamme ovat yhteiskunta, filosofia, historia, ympäristö, talous ja kasvatus.

www.gaudeamus.fi

Gaudeamus | Tiedon puolella

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs