Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kustannustoiminta » Oppikirjailijapalkinnot jaetaan jälleen viidelle ansioituneelle oppikirjailijalle Educa-messuilla 30.1.2016

Suomen tietokirjailijat ry

Oppikirjailijapalkinnot jaetaan jälleen viidelle ansioituneelle oppikirjailijalle Educa-messuilla 30.1.2016

Tiedote.
Julkaistu: 30.01.2016 klo 12:00
Julkaisija: Suomen tietokirjailijat ry

Vuoden 2016 Oppikirjailijapalkinnot myönnetään talotekniikan, median, venäjän, matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden alan oppikirjailijoille. Palkinnot saavat Pentti Harju, Juha Herkman, Marja Jegorenkov, Jorma Merikoski ja Heleena Puolitaival. Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämät Oppikirjailijapalkinnot jaetaan opetusalan Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa lauantaina 30. tammikuuta 2016 klo 12 salissa 102. Palkinnot ovat suuruudeltaan 8 000 euroa.

Oppikirjailijapalkinnot myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta, ja ne rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Palkinnot jakavat Suomen tietokirjailijat ry:n puheenjohtaja Markku Löytönen ja varapuheenjohtaja Helena Ruuska.

Palkintoperustelut

PENTTI HARJU
LVI-tekniikan lehtori Pentti Harjun oppikirjat kattavat kaikki talotekniikan osa-alueet perustuksesta katolle ja opettavat tekemisen viemäröinnistä kiinteistöautomaatioihin. Kirjojen aiheina ovat muun muassa ilmastointitekniikka, LVI-mitoitus ja lämmitystekniikka. Hänen ensimmäinen oppikirjansa on vuonna 1994 ilmestynyt LVI-tekniikan perusteet ja uusin vuonna 2015 ilmestynyt Talotekniikan perusteet 1.

Pentti Harjun oppikirjat ovat perusteellisia ja selkeästi kuvitettuja. Ne opettavat tekemisen sellaisina annoksina, että oppijan on helppoa omaksua uudetkin asiat. Kirjat ovat käytössä erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta niitä käytetään myös ammattikorkeakouluissa ja aikuisopetuksessa. Lisäksi ne ovat myös alan ammattilaisten käytössä.

Harju on uudistanut kirjojaan säännöllisesti. Kirjojen ajan tasalla pitäminen on vaatinut tekijältä tiivistä ammattialansa seuraamista ja itsensä kehittämistä. Tällä hetkellä hän uudistaa kahta aiempaa kirjaansa yhdeksi otsikolla ”Kiinteistön vesi- ja viemäröintitekniikka”.

Osaavana ja työhönsä paneutuvana opettajana Pentti Harjun kirjat ovat turvanneet tärkeän talotekniikka-alan opettamisen vuosikymmenien ajan. Hän on alansa ykköstekijä.

JUHA HERKMAN
Filosofian tohtori, akatemiatutkija Juha Herkman on kirjoittanut useita mediaa ja viestintää käsitteleviä oppi- ja tietokirjoja 1990-luvun lopusta alkaen. Hänen teoksensa ovat olleet merkittäviä niin opiskelijoille kuin opettajille lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja yliopistoissa. Herkman on seurannut teoksissaan median ja viestinnän kehitystä, ja niinpä hänen oppikirjansa ovat jatkuvasti tarjonneet tuoreita näkökulmia ajankohtaisiin aiheisiin.

Juha Herkmanin oppikirjoissa mediaa ja viestintää tarkastellaan sosiaalisena, yhteiskunnallisena ja taloudellisena ilmiönä. Hänen ensimmäiset – alallaan uraauurtavat – oppikirjansa johdattelivat sarjakuvan tutkimiseen ja audiovisuaaliseen mediakulttuuriin. 2000-luvun alussa Herkman kirjoitti Maarit Bergin kanssa lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjan Viestinnän lähde, joka on ollut laajasti käytössä myös ammattioppilaitoksissa. Vuonna 2007 ilmestynyt Kriittinen mediakasvatus on alansa johtava oppikirja. 2010-luvulla ilmestyneet Politiikka ja mediajulkisuus ja yhdessä Elina Vainikan kanssa kirjoitettu Lukemisen tavat – Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella ovat paitsi tutkimusraportteja myös helposti lähestyttäviä akateemisia oppikirjoja.

Herkmanin teksti on helposti lähestyttävää ja lukijaystävällistä riippumatta aiheen monimutkaisuudesta. Oppikirjailijana hän on kantanut vastuuta median ja viestinnän perusasioiden ja uusien ilmiöiden selittämisestä eri alojen opiskelijoille. Hänestä onkin tullut alansa keskeinen oppikirjailija Suomessa.

MARJA JEGORENKOV
Suomessa opiskellaan venäjää hämmästyttävän vähän, vaikka sen osaajia tarvitaan monella alalla. Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun apulaisrehtori ja venäjän kielen opettaja Marja Jegorenkov on yksi niistä, jotka ovat tehneet hartiavoimin töitä asiantilan muuttamiseksi. Hän on valtakunnallisesti arvostettu kieltenopettaja, joka vastaa SYK:ssa vieraiden kielten opetuksen kehittämistyöstä.

Jegorenkov valittiin Vuoden kieltenopettajaksi vuonna 2005. Häntä kiitettiin silloin kannustavasta opetuksesta, joka on saanut pitkän venäjän lukijat jatkamaan opintojaan aina ylioppilaskirjoituksiin saakka.

Tänään hänet palkitaan oppikirjailijana. Osana työryhmää Jegorenkov on kirjoittanut 2000-luvulla lukuisia venäjän oppikirjoja lukioon ja aikuisopetukseen. Hän on ollut yhtenä keskeisenä tekijänä tärkeissä oppikirjasarjoissa, kuten lukion A-venäjän Èkstrim-kirjasarjassa, lyhyen venäjän Možno!-kirjasarjassa ja aikuisille tarkoitetussa venäjän Pora!-kirjasarjassa.

Jegorenkovin kirjoja käytetään lukioissa, työväenopistoissa, kansalaisopistoissa ja kielikeskuksissa. Niitä käytetään myös itseopiskelussa. On tärkeää, että Suomessa tehdään korkeatasoisia oppikirjoja myös muihin kieliin kuin englantiin ja ruotsiin, sillä kansainvälistynyt maailma edellyttää monipuolista kieliosaamista. Tätä Marja Jegorenkov on edistänyt venäjän kielen osalta esimerkillisellä tavalla.

JORMA MERIKOSKI
Matematiikan professori emeritus Jorma Merikoski on suvussaan jo kolmannen polven oppikirjailija. Hänen julkaisuluettelostaan löytyy pitkälti toista sataa nimikettä, joista 54 on matematiikan oppikirjoja peruskoulun yläluokkia, lukiota ja yliopistoja varten. Osa teoksista on ilmestynyt myös ruotsiksi.

Merikosken ura oppikirjailijana alkoi vuonna 1974 ilmestyneellä yläasteen ja lukion sarjalla Matematiikkaa. Seuraavalla vuosikymmenellä ilmestyi Amerin kulttuurisäätiön oppikirjapalkinnon saanut matematiikan laajan oppimäärän sarja Akseli, jonka suosituimmasta osasta otettiin peräti 13 painosta. Vuonna 1994 julkaistiin ensimmäinen osa lukion pitkän matematiikan sarjasta Matematiikan taito, joka on 2000-luvulla uudistettuna laitoksena ollut käytössä näihin päiviin asti. Sarjaa arvostetaan selkeänä ja erityisesti matematiikan täsmälliseen ilmaisuun kannustavana oppimateriaalina. Merikosken oppilaat ja kollegat tuntevatkin hänet matematiikan oikeaoppisen kielenkäytön tarmokkaana vartijana.

Merikosken ansioihin oppikirjailijana sisältyy myös sarja yliopistomatematiikan peruskurssien teoksia. Tutkijana hänen mielenkiintonsa on kohdistunut lineaarialgebraan, mutta myös matematiikan oppimiseen ja opetukseen. Ansioistaan Tampereen yliopiston tutkijana ja opettajana hänet on palkittu myös Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkillä.

HELEENA PUOLITAIVAL
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Heleena Puolitaival kutsuu oppikirjailijan työtään julkiseksi paheekseen. Tällä paheellaan hän on kuitenkin vaikuttanut suomalaisten lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon kehittymiseen paljon laajemmin kuin pelkästään opettajana olisi ollut mahdollista.

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta Puolitaipaleen esikoisteoksen, Sanataituri-sarjan ensimmäisen osan ilmestymisestä. Joissakin kouluissa hyväksi havaittu äidinkielenoppikirja saattaa olla käytössä edelleenkin, vaikka sen ilmestymisen jälkeen oppiaineen nimi on muuttunut äidinkieleksi ja kirjallisuudeksi ja myös opetussuunnitelmat ovat ehtineet muuttua.

Alakouluun tarkoitetun Sanataiturin jälkeen 2000-luvulla syntyi yläkoulun Aleksis-sarja, jonka työryhmässä Puolitaival oli mukana kymmenkunta vuotta. Peruskoulun jälkeen tuli lukion vuoro. Puolitaival on ollut mukana kirjoittamassa lukion tämänhetkisen valtasarjan Särmän tehtävävihkoja.

Oppikirjailija elää ajassa. Tästä kertoo viimeisin Puolitaipaleen laatima Särmä-julkaisu syksyltä 2015. Kun Sofi Oksasen Norma ilmestyi syyskuussa, samaan aikaan ilmestynyt tehtävävihko sisälsi jo Normaan liittyviä kirjallisuustehtäviä.

Heleena Puolitaival on ollut mukana erilaisissa oppikirjatyöryhmissä ja opettanut vuosien varrella monia uusia oppikirjailijoita. Puolitaipaleen mukaan hyvä oppikirja on selkeä ja toimiva. Sellaisia ovat myös hänen omat oppikirjansa.

Palkittavien lyhyet henkilöesittelyt

Pentti Harju (s. 1945) on kouvolalainen pitkän linjan putkimies, ammattikoulun opettaja ja tietokirjailija. Harju on myös teknisenalan opetusmateriaalin tuottamiseen erikoistunut oppimateriaalikustantaja.

Juha Herkman (s. 1969) tutkii akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa populismin ja media suhteita Pohjoismaissa. Riihimäeltä kotoisin oleva ja Tampereen yliopistosta väitellyt Herkman on erikoistunut median, viestinnän ja mediakasvatuksen tutkimiseen. Hän on myös kirjoittanut kaksi kalastusaiheista kirjaa.

Marja Jegorenkov (s. 1962) on Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun apulaisrehtori ja kieltenopettaja, joka on uransa aikana opettanut venäjää ja ranskaa kaikilla koulutasoilla alakoulusta yliopistoon. Varkaudessa syntynyt Jegorenkov tunnetaan lukuisten Venäjän opiskelijamatkojen ja erilaisten kieliprojektien vetäjänä.

Jorma Merikoski (s. 1942) on Tampereen yliopiston matematiikan emeritusprofessori. Oppikirjojen lisäksi hän on julkaissut tutkimuksia lineaarialgebrasta, lukuteoriasta, kombinatoriikasta, geometriasta ja matematiikan opettamisesta.

Heleena Puolitaival (s. 1956) on Haapavedeltä lähtöisin oleva opettaja ja oppikirjailija. Hyvinkäällä asuva ja Vantaalla työskentelevä Puolitaival on kirjoittanut äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaaleja jo 20 vuoden ajan.

Oppikirjailijapalkinto

Oppikirjailijapalkinto myönnetään vuosittain usealle tietokirjailijalle. Vuodesta 2001 saakka myönnetyn palkinnon ovat saaneet aiemmin muun muassa Jari Lavonen, Mervi Holopainen, Juha Suoranta, Hannele Cantell, Paul Westlake, Eeva-Liisa Ryhänen ja Panu Kaila.

Palkinnonsaajista päätti Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus, johon kuuluivat vuonna 2015 puheenjohtaja Markku Löytönen, varapuheenjohtaja Helena Ruuska ja jäsenet Ari Hakkarainen, Markku Heikkilä, Jaakko Heinimäki, Päivi Kosonen, Anne Mäntynen, Terhi Pietiläinen, Pasi Saukkonen ja Timo Tossavainen.

Suomen tietokirjailijat ry:n palkinnot rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Haastattelut

Pentti Harju | pentti.harju@penantieto-opus.fi | 044 294 1630
Juha Herkman | juha.herkman@helsinki.fi | 040 595 4470 | http://blogs.helsinki.fi/jherkman
Marja Jegorenkov | marja.jegorenkov@syk.fi | 050 548 1309
Jorma Merikoski | jorma.merikoski@uta.fi | 050 490 7965
Heleena Puolitaival | heleena.puolitaival@gmail.com | 050 599 1795

Lisätiedot

Ari Elo | tiedottaja | Suomen tietokirjailijat ry
040 546 0235 | ari.elo@suomentietokirjailijat.fi

_____

Suomen tietokirjailijat ry on maamme suurin kirjailijajärjestö. Se edistää tietokirjallisuutta, jakaa apurahoja ja palkintoja sekä valvoo tieto- ja oppikirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja taloudellisia etuja. Yhdistyksellä on yli 3 100 jäsentä.

suomentietokirjailijat.fi | Facebook | Twitter

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs