Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kustannustoiminta » Gaudeamuksen syksyn 2016 uutuuskirjat

Gaudeamus

Gaudeamuksen syksyn 2016 uutuuskirjat

Tiedote.
Julkaistu: 17.05.2016 klo 16:45
Julkaisija: Gaudeamus

Tervehdys Gaudeamuksesta!

Gaudeamuksen kirjasyksy käynnistyy luontoretkillä. Metsän salainen elämä tutustuttaa lukijan salaperäisiin eliöihin, jotka elävät lahopuun kuoren alla, sammalen kätköissä ja purojen pohjissa. Ilkka Hanskin elämäntyöteos Tutkimusmatkoja saarille vie puolestaan Borneon sademetsistä piskuiselle Haminanluodolle. Kirja on vaikuttava puheenvuoro luonnon monimuotoisuuden vaalimisen puolesta. Luonto on suuressa roolissa myös Suomalaisen kansanuskon sanakirjassa, joka uppoutuu muinaisten suomalaisten maailmankuvaan: pyhiin eläimiin, jumalolentoihin, magiaan ja arjen uskomuksiin.

Syksyn kirjoissa pohditaan ajankohtaisia kysymyksiä: mitä on yksinäisyys 2010-luvun Suomessa, ja kuinka sitä voitaisiin vähentää? Mitä ovat hoivapolitiikan vaietut ja väistellyt totuudet? Mitä pakolaisuus oikeastaan on ja miksi kotouttaminen on niin tärkeää? Mihin dialogi on kadonnut yhteiskunnastamme?

Historiaan matkustetaan sisarensa varjoon jääneen Anna Jagellonican mukana. Annan elämän myötä tutustutaan 1500-luvun Itämeren valtapiiriin, kuninkaallisten juonitteluihin ja strategioihin. Viime vuosikymmenten tapahtumiin vie Nokian valtakunta, joka avaa verhot ”hullujen vuosien” ytimeen ja selvittää, miten koko Suomi viritettiin suuryhtiön taajuudelle taloudessa, politiikassa ja hallinnossa.

Lopuksi kysymme Skeptisismin myötä, mitä tarkoitamme ”tiedolla”? Kenen tietoa se on? Mistä se on tullut ja voiko siihen luottaa? 

Tutustu tuleviin kirjoihin ja niiden kirjoittajiin tarkemmin verkkosivuillamme:
Syksyn 2016 uutuuskirjat

Aiemmin julkaistuihin kirjoihimme voit tutustua mediapankissamme:
Gaudeamuksen mediapankki

Arvostelukappaleita ja lisätietoja voi kysyä suoraan Gaudeamuksesta:
outi.kitti@gaudeamus.fi

Kirjantäyteistä loppuvuotta toivotellen,

Outi Kitti
Tiedotus, myynti ja markkinointi
outi.kitti@gaudeamus.fi
p. 050 5401 299
Gaudeamus Oy

Gaudeamuksen syksyn 2016 uutuuskirjat: 

Eeva-Liisa Hallanaro, Saija Kuusela, Aino Juslén & Terhi Ryttäri (toim.)
METSÄN SALAINEN ELÄMÄ
Suomalaisten sanotaan olevan metsäkansaa. Mutta kuinka hyvin tunnemme metsämme? Mitä tiedämme niistä tuhansista ja taas tuhansista eliölajeista, jotka elävät lahopuun kuoren alla, sammalen kätköissä ja purojen pohjissa? Teos on kokoelma yllättäviä ja hauskoja kertomuksia metsän hiljaisten ja niitä työkseen tutkivien ihmisten elämästä.
Elokuu 2016 / ISBN 978-952-495-398-6 / Sidottu, B5, kuvitettu / n. 300 sivua / KL 56 / UDK 57 / Suositushinta 38 €

Ilkka Hanski
TUTKIMUSMATKOJA SAARILLE
Luonnon monimuotoisuutta kartoittamassa
Elämän valtava kirjo on planeettamme hämmästyttävimpiä piirteitä. Eliölajeja on syntynyt ja sammunut vuosimiljoonien saatossa, mutta evoluutiota tapahtuu edelleen, aivan silmiemme edessä. Kun ympäristöolot muuttuvat, lajit voivat joko sopeutua uusiin olosuhteisiin, etsiytyä sopivaan ympäristöön tai kadota.
Tutkimusmatkoja saarille on maailmanlaajuisesti arvostetun ekologin mukaansatempaava kertomus elämäntyöstään. Samalla se on vaikuttava puheenvuoro luonnon monimuotoisuuden vaalimisen puolesta.
Akateemikko Ilkka Hanski (1953–2016) oli maailman merkittävimpiä tutkijoita ekologian ja evoluutiobiologian alalla. 
Elokuu 2016 / ISBN 978-952-495-399-3 / Sidottu, B5, kuvitettu / n. 300 sivua / KL 56.9 / UDK 57, 502/504 / Suositushinta 34 € / Alkuteos Messages from Islands. A Global Biodiversity Tour (2016), suomentanut Jorma Keskitalo

Juho Saari (toim.)
YKSINÄISTEN SUOMI
Teos tutkii yksinäisyyttä 2010-luvun Suomessa. Tarkastelun kohteena ovat yksinäisyyden yleisyys ja sen vaikutukset elämänlaatuun, kansanterveyteen, aivoihin ja mieleen. Mitä on yksin jääminen parisuhteessa ja lapsuudessa? Kuinka ihmisten yksinäisyyttä voisi vähentää?
Syyskuu 2016 / ISBN 978-952-495-406-8 / Nidottu A5 / Noin 300 sivua / KL 30.13 / UDK 316.6 / Suositushinta 36 €

Hanna-Kaisa Hoppania ym.
HOIVAN ARVOISET
Vaiva yhteiskunnan ytimessä
Teos nostaa esille hoivapolitiikan vaiettuja tai väisteltyjä totuuksia. Se puntaroi niin väestön ikääntymisestä seuraavan hoivakriisin taloudellisia vaikutuksia kuin hoivan laatua ja eettisiä ulottuvuuksiakin.
Syyskuu 2016 / ISBN 978-952-495-404-4 / Nidottu A5 / Noin 200 sivua / KL 37.2 / UDK 364 / Suositushinta 34 €

Erkki Lyytikäinen
SANOTAAN TYYLIIN NÄIN
Kirjoituksia kielen ilmiöistä
Teos sisältää kiehtovia kirjoituksia kielen ilmiöistä, historiasta, käytöstä ja muutoksesta. Kirja osoittaa, ettei kieli ole vakava asia vaan sillä voi myös leikitellä ja sen säännöt joustavat. Elävä kieli muuttuu maailman mukana ja ottaa nykyhetkessä vaikuttavat ilmiöt omakseen.
Syyskuu 2016 / ISBN 978-952-495-403-7/ Nidottu A5 / Noin 180 sivua / KL 88.2 / UDK 809.454.1 / Suositushinta 27 €

Raili Gothóni & Ulla Siirto (toim.)
PAKOLAISUUDESTA KOTIIN
Teos kokoaa yksiin kansiin tietoa pakolaisuuden eri vaiheista sitä synnyttävistä tekijöistä aina oman paikan löytämiseen uudessa kotimaassa. Näkökulmina ovat lainsäädäntö, politiikka, ekologia, sosiaalityö, terveydenhuolto, ihmisoikeudet, uskonnon ja etiikan kysymykset.
Syyskuu 2016 / ISBN 978-952-495-395-5 / Nidottu A5, kuvitettu / Noin 230 sivua / KL 32.21 / UDK 314 / Suositushinta 34 €

Immanuel Kant
KÄYTÄNNÖLLISEN JÄRJEN KRITIIKKI
Käytännöllisen järjen kritiikki (1788) on valistusfilosofi Immanuel Kantin (1725–1804) moraaliopillinen pääteos: tutkimus moraaliperiaatteista ja moraalikäsitteistä. Siinä Kant käsittelee ihmisyyden perimmäisiä kysymyksiä tahdonvapaudesta, Jumalan olemassaolosta ja ikuisen elämän mahdollisuudesta sekä selvittää, mitä ihmisen on järkevää tavoitella elämässä.
Syyskuu 2016 / ISBN 978-952-495-401-3 / Sidottu A5 / Noin 250 sivua / KL 17.1 / UDK 17 / Suositushinta 36 € / Alkuteos Kritik der praktischen Vernunft (1788), suomentanut Markus Nikkarla

Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto
JOHDATUS TIETEELLISEEN AJATTELUUN
Tiedepoliittinen keskustelu kaipaa käsitteiden selkeyttämistä sekä enemmän pohdintaa tieteen tavoitteista, tehtävistä ja päämääristä. Teos pohtii tieteellisen ajattelun luonnetta ja esittelee humanististen sekä yhteiskunta- ja luonnontieteiden metodologisia kysymyksiä ja peruskäsitteitä. Tieteenfilosofian lisäksi teos sukeltaa esimerkiksi argumentaatioanalyysiin, tieteen etiikkaan sekä logiikan alkeisiin.
Syyskuu 2016 / ISBN 978-952-495-397-9 / Nidottu A5 / Noin 150 sivua / KL 16.7 / UDK 16 / Suositushinta 32 €

Carl-Gustav Lindén
NOKIAN VALTAKUNTA
Raportti hulluilta vuosilta
Teos kaivautuu ”hullujen vuosien” ytimeen ja selvittää, miten koko Suomi viritettiin suuryhtiön taajuudelle taloudessa, politiikassa ja hallinnossa. Nokian ja eliitin intressit kohtasivat kulissien takana, ja poliitikot ohjasivat päätöksentekoaan Nokian eduksi. Teos on syvällinen analyysi Suomen historian vaiheesta, jota mukana olleiden on yhä vaikea ymmärtää. Teokseen on haastateltu useita suomalaisen politiikan ja talouselämän vaikuttajia, jotka ovat halunneet avata vaiettuja ilmiöitä.
Lokakuu 2016 / ISBN 978-952-495-402-0 / Nidottu A5 / Noin 400 sivua / KL 30, 32 / UDK 3, 32, 33 / Suositushinta 32 € / Alkuteos Nokia och Finland, suomentanut Pekka Nykänen

Miia Ijäs
VARJOISTA VALTAISTUIMELLE
Anna Jagellonica ja Itämeren valtapiiri 1500-luvulla
Teos kertoo historian katveeseen jääneen Anna Jagellonican vaiheiden kautta kuninkaallisen naisen elämästä ja valintamahdollisuuksista uuden ajan alun Euroopassa. Samalla se kuvaa vallankäyttöä, diplomatian syntyä sekä kuohuvaa poliittista ja uskonnollista kulttuuria renessanssiajan Puolassa ja yleisemmin Itämeren valtapiirissä.
Lokakuu 2016 / ISBN 978-952-495-400-6 / Sidottu B5 / Noin 300 sivua / KL 91.7/ UDK 940 / 36 €

Risto Pulkkinen & Stina Lindfors
SUOMALAISEN KANSANUSKON SANAKIRJA
Teos tarjoaa kiehtovan kokonaiskuvan muinaisten suomalaisten maailmankuvasta ja sen lainalaisuuksista: pyhistä eläimistä, jumalolennoista ja paikoista sekä magiasta ja arjen uskomuksista. Se näyttää, kuinka pyhyys oli läsnä kaikkialla, miten luonto ymmärrettiin kumppanina ja kuinka kristinusko ja pakanuus kietoutuivat yhteen kansanomaisessa ajattelussa. Teos sisältää myös keskeisimmät kalevalaiset nimet, paikat ja runoaihelmat. Suomalaisen perinteen ohella mukana ovat perusasiat saamelaisesta kansanuskosta.
Lokakuu 2016 / ISBN 978-952-495-405-1 / Sidottu B5 / Noin 300 sivua / KL 49.26 / UDK 29, 39 / Suositushinta 32 €

Malin Grahn-Wilder (toim.)
SKEPTISISMI
Epäilyn ja etsimisen filosofia
Mitä oikeastaan tarkoitamme ”tiedolla”? Kenen tietoa se on? Mistä se tullut ja voiko siihen luottaa? Skeptisismi syventyy epäilyn ja etsimisen filosofiaan antiikista nykypäivään. Se avaa uusia näkökulmia skeptisismiin pohtimalla skeptisen filosofian suhdetta tunteisiin, uskonnollisen tiedon kyseenalaistamisen perinteeseen ja nykyajan filosofiaan. Länsimaisen filosofian lisäksi teos sivuaa skeptisiä kysymyksiä arabifilosofiassa ja buddhalaisuudessa.
Lokakuu 2016 / ISBN 978-952-495-396-2 / Sidottu B5 / Noin 350 sivua / KL 11/ UDK 1 / Suositushinta 36 €

Mikko Ylikangas (toim.)
MIELEN SALAT
Teoksessa psykologit, aivotutkijat, sosiologit ja muut asiantuntijat avaavat ovet ihmismielen ja aivojen toimintaan. Teoksessa tarkastellaan esimerkiksi oppimista, luovuutta, aivojen ja mielen kypsymistä, kulttuurien kohtaamista sekä yliluonnollisia kokemuksia. Niiden kautta selviää, miten aivot reagoivat kosketukseen, kuinka ystävystymisen ”mekaniikka” toimii ja millä tavoin katsekontakti voi hyödyttää niin opetuksessa kuin markkinoinnissakin. Teos kuuluu Suomen Akatemian TUTKITUSTI-sarjaan.
Lokakuu 2016 / ISBN 978-952-495-407-5 / Nidottu A5 / Noin 300 sivua / KL14.1, 59.55 / UDK 159.9, 616.8 / Suositushinta 29 €

Kai Alhanen
DIALOGI DEMOKRATIASSA
Demokratian tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitaan laajaa kansalaisten yhteistoimintaa ja enemmän keskustelua. Miten sitä voi oppia, ja millä tavoin dialoginen keskustelu voi vahvistaa demokratiaa sen nykyisissä taloudellisissa, sosiaalisissa, ideologisissa ja ekologisissa kriiseissä? Dialogi demokratiassa osoittaa vuoropuhelun välttämättömyyden lamaantuneen järjestelmän korjaamiseksi. Dialogin filosofia yhdistyy kirjassa länsimaisen poliittisen perinteen keskusteluihin demokraattisesta elämäntavasta. 
Lokakuu 2016 / ISBN 978-952-495-394-8 / Nidottu A5 / Noin 180 sivua / KL 11, 30 / UDK 1, 3 / Suositushinta 32 €

Gaudeamus on Helsingin yliopiston omistama tieto- ja tiedekirjakustantamo. Erikoisalojamme ovat yhteiskunta, filosofia, historia, ympäristö, talous ja kasvatus.

www.gaudeamus.fi

Gaudeamus | Tiedon puolella

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs