Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry vastustaa musiikkitieteen irtisanomisia

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry vastustaa musiikkitieteen irtisanomisia

Tiedote.
Julkaistu: 04.05.2016 klo 11:45
Julkaisija: Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

Akavalainen Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry on tehnyt jo pitkään laaja-alaista yhteistyötä Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen oppiaineiden kanssa. Järjestöllemme tuli yllätyksenä yliopiston päätös irtisanoa yt-menettelyn jälkeen Suomen vanhimman, monipuolisen musiikkitieteen ja länsimaisen taidemusiikin tutkimusalan oppiaineen lehtoreita ja heikentää taidemusiikin tutkimusalan opetusta Helsingin yliopistossa merkittävästi erityisesti siihen erikoistuneen professorin eläköityessä. Kannammekin järjestönä huolta oppiaineen koulutuksen tulevaisuudesta ja laajemmin myös taideaineiden ja koko laitoksen merkityksestä. Uhkana näemme entisen Taiteen tutkimuksen laitoksen laajemman näivettymisen lähivuosina ja pidämme sitä merkittävänä uhkana koko suomenkieliselle sivistykselle. 

Helsingin yliopiston yt-menettelyssä tehty päätös on toki linjassa osin kulttuurivihamielisenä näyttäytyvän maan hallituksen muiden toimenpiteiden kanssa. Onhan nyt lakkautettava taidemusiikin lehtoraatti osa jatkumoa HY:ssä jo 1800-luvulta lähtien, aina Kajanuksen, Paciuksen, Sibeliuksen ajoilta asti. Tämä on mielestämme järkyttävä esimerkki siitä, kuinka vähän maan ja yliopiston hallitus arvostaa suomalaista musiikkia ja suomalaisen musiikkialan osaajia. Kuitenkin juuri taidemusiikki on yksi keskeinen ala, josta Suomi tunnetaan maailmalla ja sen tutkimuksesta leikkaaminen on mielestämme haitallista koko Suomi-kuvalle.

Toki pidämme tärkeänä, että musiikin ja laajemminkin taiteen ja kulttuurin koulutusta on tarkasteltava kokonaisuutena, josta Helsingin yliopiston musiikkitiede ja siellä säveltäjien antama opetus muodostavat tärkeän osan. Rakenteita rikkovia päätöksiä ei kuitenkaan pitäisi tehdä vain säästöt edellä, vaan tarkastelemalla laajemmin koulutustarjonnan rakenteita myös siitä näkökulmasta, että onko taloudellisesti kannattavaa ylläpitää taidemusiikin lehtoraatteja eri yliopistoissa samassa kaupungissa. On kuitenkin todettava, että resurssien vähentyessä yhteistyön parantaminen on epätodennäköistä, koska myös rakenteellinen kehittäminen vaatii resursseja. 

Mielestämme taide- ja kulttuurialan kannalta merkittävien muutosten ratkaisuissa olisi käytävä laajaa alan yliopistojen, tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteisöjen välistä vuoropuhelua. Pohdimme, miten tehty ratkaisu vaikuttaa muihin yliopistoihin: kuinka Jyväskylän yliopiston musiikin laitos, Turun yliopiston musiikkitieteen oppiaine tai Sibelius-Akatemia reagoivat ja ottavat entistä enemmissä määrin koulutusvastuuta? Koska yhteistä keskustelua ei ole käyty, on irtisanomisia mielestämme mahdoton tai ainakin hyvin vaikea puolustaa.

Aiemmin Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopiston musiikkitieteen koulutus yhdessä Sibelius-Akatemian kanssa ovat tarjonneet toisiaan täydentävät näkökulmat taidemusiikin tutkimukseen, jolloin ne ovat voineet myös sparrata toisiaan. Ensin mainittujen tehtävä on painottunut tutkimukseen ja toisen musiikin tuottamiseen.

TAKUn 3500:n jäsenen joukossa on iso osa musiikkitieteilijöitä, jotka työskentelevät muun muassa hallinnon tehtävissä, asiantuntijoina, tutkimuksen parissa tai sisällöntuottajina musiikkiorganisaatioissa. Lähes 800:n opiskelijajäsenen joukosta löytyy runsaasti taiteiden tutkimuksen opiskelijoita, joiden katsomme olevan merkittävä osa työelämän tulevaisuutta. 

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry 

Mari Lankinen
Hallituksen puheenjohtaja 

www.taku.fi

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry on taide- ja kulttuurialalla työskentelevien ja alalle opiskelevien ammattijärjestö ja edustaa taide- ja kulttuurialan asiantuntemusta työelämän erityiskysymyksissä. TAKU ry on osa Akavaa ja Akavan Erityisaloja. TAKU ry edustaa yli 3400 jäsentä ja se on suurin akavalainen kulttuurialan järjestö. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs