Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Surrealismi ja symbolismi yhdistyvät Jarmo Mäkilän maalauksissa

Galerie Forsblom

Surrealismi ja symbolismi yhdistyvät Jarmo Mäkilän maalauksissa

Tiedote.
Julkaistu: 29.04.2015 klo 09:00
Julkaisija: Galerie Forsblom

Jarmo Mäkilä: Peilineuroni
Galerie Forsblom 8.5.-31.5.2015
Avajaiset 7.5. klo 17.00-19.00

Jarmo Mäkilä (s. 1952) jatkaa viime vuosina tutuksi tullutta poikasarjaa Galerie Forsblomin kevätkauden päättävässä näyttelyssään. Ilmaisullisesti Mäkilän työskentely on vapautunut ja vahvistunut. Pojat ovat yhä vahvemmin siirtyneet myös kolmiulotteiseen maailmaan veistosten ja installaatioiden muodossa. Metsäaiheissa hento piirustuksenomainen viiva yhdistyy ekspressiiviseen maalausjälkeen, kun vastaavasti interiöörikuvissa laatukuvamainen pikkutarkkuus ja selkeät sommitelmat luovat kuin näytelmien kohtauksia.

Näyttelyn läpi kulkevana teemana on suljettu tila, joka toistuu tarkoin rajatuissa interiööreissä ja tiheäksi maalatuissa metsissä, mutta myös kipsimuottien sisään puristetuissa pronssiveistoksissa. Mäkilän mielestä lapsuus on suljettu tila – aika ennen vastuuta ja velvoitteita. Mutta ihminen on itsensä vanki myös aikuisena, lapsena nähty painajainen kulkee mukana. Surrealismi ja symbolismi yhdistyvät Mäkilän maalauksissa.  

Mäkilän pojat ovat vuosien kuluessa syventyneet. Ilkikurisuus on laimentunut ja pelottavista seikkailuista on tullut enempi matkoja ihmisyyteen. Taiteilija kokee, ettei enää ole kyse ryhmädynamiikasta, laumasta lapsia, vaan yhdestä ja samasta pojasta, joka näyttäytyy kuvapinnalla moninkertaisena. Pojasta tulee minuuden symboli –  ihmisen ydin, joka ottaa ajan kuluessa ja tilanteiden vaihtuessa erilaisia rooleja. Mäkilän teokset osoittavat, miten tunne-elämämme on vaistonvaraista.  

40-vuotisen taiteilijauransa viime vuosina Mäkilä on ollut kansainvälisesti aktiivinen. Hän oli keväällä 2014 taiteilijaresidenssissä Kaliforniassa taideinstituutti Luxin kutsumana, jossa nähtiin myös taiteilijan yksityisnäyttely. Ryhmänäyttelyihin hän on osallistunut Ruotsin Eskilstunassa ja Avestassa. Syksyllä 2015 taiteilija on mukana Kemperin taidemuseon Dark Days Bright Nights-ryhmänäyttelyssä Kansas Cityssä. Mäkilä valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 1973. Häntä pidetään yhtenä keskeisimpänä suomalaisen kuvataiteen edustajana, joka on ollut kokeilunhaluinen, sääntöjä rikkova ja kuvia kumartamaton oman tiensä kulkija.

Peilineuronit tunnistavat liikettä, ääntä, ilmeitä ja eleitä ja kertovat meille, mitä toiset tekevät ja kokevat (Tiede-lehti 8/2005).

 

Lisätietoja taiteilijoista ja näyttelyistä
Galerie Forsblom, puh. +358 9 680 3700
Heli Lukkarinen: heli@galerieforsblom.com, +358 9 6803 7011
Martta Soveri: martta@galerieforsblom.com, +358 9 6803 7013

Liitteenä olevan teoskuvan tiedot
Jarmo Mäkilä
Suljettu tila – mielikuvitusvankila
2015
203 x 151 cm
Photography ©Jouko Vatanen

 

Surrealism och symbolism förenas i Jarmo Mäkiläs målningar

Jarmo Mäkilä: SpegelneuronSuljettu_tila
Galerie Forsblom 8.5-31.5.2015

Vernissage i närvaro av konstnären 7.5 klo 17.00-19.00

Jarmo Mäkilä (f.1952) fortsätter sin pojk-serie i den sista utställningen i Galerie Forsbloms vårsäsong. Uttrycksmässigt har Mäkilä frigjorts och utvecklats. Pojkarna har alltmer förflyttat sig mot den tredimensionella världen genom skulpturer och installationer. I skogtemat kombineras smäckra, teckningsartade linjer med expressivt måleri, samtidigt som interiörbildernas noggrannhet och klara bildkomposition skapar scener som tagna ur ett skådespel.

Utställningens genomgående tema är det slutna rummet, som återkommer i hårt begränsade interiörer och i tätt målade skogar, men också i bronsskulpturer som pressats i gipsformar. Mäkilä ser barndomen som ett slutet rum, som en tid före ansvar och plikter, men samtidigt är människan också som vuxen fången i sig själv, med barndomens mardrömmar. Surrealism och symbolism förenas i Mäkiläs målningar.

Mäkiläs pojkar har fördjupats under åren. Spjuveraktigheten har dämpats och de skrämmande äventyren har numera karaktären av resor in i mänskligheten. Konstnären upplever att det inte längre är fråga om gruppdynamiken, gänget, utan om en och samma pojke som upprepas på bildytan. Pojken blir en symbol för jaget, människans kärna som tar olika roller efterhand och beroende av kontext. Mäkiläs verk visar på det instinktiva i våra känsloliv.

Under den senare delen av sin 40-åriga konstnärliga bana har Mäkilä varit internationellt aktiv. Våren 2014 var han i residens i Kalifornien, inbjuden av konstinstitutet Lux, där han också hade separatutställning. Hans verk har också ställts ut i Eskilstuna i Sverige och i Avesta. På hösten 2015 deltar konstnären i utställningen Dark Days Bright Nights i Kansas City. Mäkilä utexaminerades från Bildkonstakademin 1973. Han ses som en av de centrala representanterna för finsk bildkonst, som bryter mot reglerna och går sin egen väg. 

Spegelneuronerna upptäcker rörelser, ljud, gester och uttryck, samt berättar för oss vad andra gör och känner (Tiede-lehti 8/2005).

 

Ytterligare information om konstnären och utställningen
Galerie Forsblom, tfn +358 9 680 3700
Heli Lukkarinen: heli@galerieforsblom.com, +358 9 680 37011
Martta Soveri: martta@galerieforsblom.com, +358 9 680 37013

Information om verket
Jarmo Mäkilä
2015
Olja på duk
203 x 151 cm
Photography ©Jouko Vatanen

 

 

Liitetiedostot

Galerie Forsblom

Vuonna 1977 Turussa perustettu Galerie Forsblom sijaitsee nykyisin Helsingin keskustassa, historiallisesti merkittävässä Suomi-talossa. Vuodessa yli kaksikymmentä vaihtuvaa näyttelyä esittelevä galleria tunnetaan nimekkäistä ulkomaisista taiteilijoistaan. Kotimaista taidekenttää edustavat niin vakiintuneet kuin nuoretkin taiteilijat. Galerie Forsblom on aktiivisin kotimainen galleria kansainvälisillä taidemarkkinoilla osallistumalla vuosittain useille merkittäville taidemessuille.

Galerie Forsblom, som grundades 1977 i Åbo, ligger numera i det historiska Suomihuset mitt i Helsingfors pulserande centrum. Galleriet är känt för sina framstående utländska konstnärer och ordnar ett tjugotal varierande utställningar per år. Det finländska konstfältet representeras såväl av etablerade som av yngre konstnärer. Som det mest aktiva finländska galleriet på den internationella konstmarknaden deltar Galerie Forsblom varje år i flera betydelsefulla konstmässor. 

www.galerieforsblom.com

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs