Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kulttuuri ja taide » Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto tukee ikäihmisille suunnattua kulttuuri- ja taidetoimintaa

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto tukee ikäihmisille suunnattua kulttuuri- ja taidetoimintaa

Tiedote.
Julkaistu: 08.02.2012 klo 09:30
Julkaisija: Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto käynnisti syksyllä 2011 kolmivuotisen KULTA-hankkeen, jossa koulutetaan taiteilijoita tarjoamaan kulttuuripalveluja ikäihmisille ja tuetaan vanhusten hoiva- ja hoitoalan laitoksia kulttuuritoiminnan järjestämiseen.

Osa hanketta on viidentoista ammattitaiteilijan muodostama Kultaverkosto. Taiteilijat työskentelevät eri puolilla Etelä-Savon maakuntaa, edustaen useita taiteenaloja. He tarjoavat kulttuuripalveluja erikuntoisille laitoksissa tai kotona asuville ikäihmisille. Palvelut voivat olla esimerkiksi taidetyöpajoja, yhteisöllistä taidetoimintaa tai valmiita esityksiä. Kultaverkosto toteutetaan yhdessä Etelä-Savon taidetoimikunnan kanssa.

Lisäksi KULTA-hanke myöntää ikääntyneiden kulttuuritoiminnan tukea maakunnassa toimiville hoito- ja hoiva-alan laitoksille. Laitokset tulevat toiminnan piiriin kahdessa vaiheessa. Kolmessa pilottikohteessa - Kyyhkylän kuntoutuskeskus (Mikkeli), Palvelutalo Annakoti (Mikkeli), Villa Saimaa (Savonlinna) - toiminta alkaa helmikuussa. Syksyllä 2012 toimintaan valitaan avoimella haulla mukaan kolme uutta laitosta.

Kohtauspaikaksi sekä taiteen tekijöille että kulttuuri- ja taidepalveluja tarvitseville on avattu verkkosivusto www.kultaverkosto.info. Kaikki Kultaverkostoon kuuluvat eteläsavolaiset taiteilijat esittäytyvät ja kertovat siellä ikäihmisille suunnatuista kulttuuripalveluistaan. Sivusto toimii myös uutisfoorumina KULTA-hankkeen etenemisestä kiinnostuneille. 

Koulutusjakso takana, tutkimus kulttuurin vaikutuksista alkamassa

Kultaverkostoon kuuluvat taiteilijat ovat saaneet hankkeen ensimmäisenä vuonna 2011 luovan alan,  lääketieteen ja hoiva-alan koulutusta. Koulutuksen tarkoituksena on ollut lisätä taiteilijoiden valmiuksia tunnistaa ja huomioida ikäihmisten erityistarpeet, tuotteistaa ja toteuttaa laitosympäristöön sopivaa taidetoimintaa yhteistyössä hoito- ja hoivahenkilöstön kanssa sekä tarjota taidetoimintaa myös laitosympäristöjen ulkopuolella asuville vanhuksille.

Hankkeeseen liittyvästä tutkimuksesta vastaa VTT Hanna-Liisa (Assi) Liikanen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vanhuksille suunnatun taide- ja kulttuuritoiminnan merkitystä ja vaikutuksia vanhusten hoito- ja hoivalaitosten henkilökunnan hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Tutkimuksen avulla halutaan selvittää myös sitä, kuinka taidetoiminta vaikuttaa itse hoitoyksikön työtapoihin ja miten pitkäaikaisia vaikutukset ovat. Tutkimuksen vertailuaineistona käytetään muita viimeaikaisia tutkimuksia, jotka käsittelevät taidelähtöisten menetelmien tai taideinterventioiden käyttöä hoitolaitosten työyhteisöissä.

Tutkimustulokset kulttuuritoiminnan merkityksestä ovat pääosin olleet positiivisia. Kulta-hankkeeseen nivoutuva tutkimus pyrkiikin muiden tavoitteidensa ohella hahmottamaan, millä tavalla taiteilijoiden ja hoitolaitosten yhteistyötä voisi mallintaa paikallisesti tai jopa valtakunnallisesti. Tutkimushanke käynnistyy mikkeliläisen Annakodin hoitohenkilöstölle suunnatuin alkukyselyin helmikuussa 2012.

Hanna-Liisa Liikanen on valmistellut opetusministeriölle 2010 julkistetun Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman vuosille 2010–2014. Omassa väitöskirjassaan Taide kohtaa elämän (2003) hän on tutkinut kulttuuritoimintaa itäsuomalaisissa hoitoyksiköissä.


Lisätiedot KULTA-hankkeesta

www.kultaverkosto.info
Etelä-Savon rahaston asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä, puh. 050 385 7603, paivikki.eskelinen-ronka@skr.fi
Suomen Kulttuurirahasto, amanuenssi Olli Vallinheimo, puh. 050 400 3183, olli.vallinheimo@skr.fi
Valt. tri Hanna-Liisa (Assi) Liikanen, assi.liikanen@gmail.com

Vuonna 1961 perustettu Etelä-Savon rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Se toteuttaa tarkoitustaan, Etelä-Savon maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 17 kunnan alueella.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs